Demonstratie of protestactie houden

 • Samenvatting

  Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente.

 • Voorwaarden

  Het is belangrijk dat de bijeenkomst de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom tijdig met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer over voorzieningen zoals dranghekken, wegafsluitingen, EHBO en eventueel gemotoriseerde begeleiding.

  Wanneer mag de gemeente een verbod opleggen?
  De gemeente mag een manifestatie alleen verbieden in de volgende gevallen:

  • U heeft de manifestatie niet ten minste 48 uur vooraf schriftelijk gemeld
  • de openbare orde en veiligheid in het geding is
  • ter bescherming van het milieu en volksgezondheid

  De inhoud van een manifestatie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

  Termijn van indienen?
  Tenminste 48 uur voor aanvang en indien het tijdstip van kenningsgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.

   

 • Gang van zaken

  Wilt u een manifestatie houden op een openbare plaats? Meldt dit dan via een kennisgeving bij de gemeente.

  Nadat de gemeente uw kennisgeving heeft ontvangen, beoordeelt zij of de veiligheid en openbare orde gevaar lopen. Is dit het geval, dan kan de gemeente voorwaarden verbinden aan de manifestatie en kan ze deze zelfs verbieden.

   

 • Meenemen

  In uw kennisgeving aan de gemeente vermeldt u de volgende gegevens:

  • Uw naam en adres.
  • Het doel van de te houden manifestatie.
  • De datum waarop de bijeenkomst plaatsvindt, hoe laat deze start en hoe laat deze eindigt.
  • De plaats en, voor zover van toepassing, de route.
  • De wijze van samenstelling.
  • Maatregelen die u als organisator zal treffen om een goed verloop van de bijeenkomst te bevorderen.
 • Tips

  Grondrecht

  De vrijheid van betoging en vergadering is een grondwettelijk recht in Nederland. Enige voorwaarde is dat u de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers niet in gevaar brengt. Hierop moet de gemeente letten, vandaar dat u dit moet melden.

  Wat is een manifestatie?

  Een manifestatie is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk gedeelde gedachten, gevoelens of wensen op religieus, politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Een manifestatie moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting moet voorop staan.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Lokale regels

  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Zie ook