Conceptaanvraag (principeverzoek)

 • Samenvatting

  Conceptaanvraag

  Wanneer uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of dat het bouwplan in het bestemmingsplan past en/of aan de welstandscriteria voldoet, adviseren we om een conceptaanvraag in te dienen. Uw bouwplan wordt dan toebedeeld aan een vergunningverlener en getoetst aan alle van toepassing zijnde regelgeving. Er wordt beoordeeld of er medewerking kan worden verleend indien uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. Tot slot ontvangt u van ons een schrijven waarin wij aangeven of we in principe akkoord gaan met uw plan of niet.

  Voor een conceptaanvraag hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning doordat hier namelijk geen officiële indieningsvereisten voor gelden. Dit heeft voor u als voordeel dat u in beginsel minder kosten hoeft te maken doordat u nog geen officiële bouwtechnische en constructieve tekeningen e.d. hoeft te laten maken. Wat de kosten zijn voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag leest u onder het tabje 'kosten'.

  Op de eindbeoordeling van een conceptaanvraag is geen bezwaar mogelijk. Als de conceptaanvraag is goedgekeurd is de volgende stap dat u een omgevingsvergunning aan kunt vragen.

  Wij streven er naar om een conceptaanvraag binnen 8 weken af te handelen. Dit is geen wettelijk vastgestelde termijn, maar een richtlijn.

  Bij het tabje “Gang van zaken” vind u de link naar het digitale aanvraagformulier.

  Voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag worden leges in rekening gebracht (het tarief in 2021 is €379,00 bij bouwkosten minder dan €50.000,00). Als de conceptaanvraag positief wordt beoordeeld en de nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning niet afwijkt, worden deze legeskosten verrekend met de leges van de omgevingsvergunning. Indien de aanvraag inderdaad in strijd is met het bestemmingsplan dan dient u rekening te houden met een extra legespost van €631,80. Het totale bedrag aan leges hangt af van uw bouwplan.

  Ook als uw plan niet haalbaar blijkt te zijn en u een negatief antwoord krijgt worden de leges in rekening gebracht. Wordt de conceptaanvraag tijdens de behandelperiode door u ingetrokken, dan krijgt u 50 % van de leges terug.

  .

 • Gang van zaken

  Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

  Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. Verder dient u na het invullen van dit digitale formulier direct de digitale bijlage toe te voegen.

  Conceptaanvraag indienen

 • Kosten

  Tarief 2021

  In 2021 zijn de tarieven voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag als volgt:

  -bij bouwkosten minder dan €50.000,00 zijn de leges € 379,00

  -bij bouwkosten tussen €50.000,00 tot €200.000,00 zijn de leges €474,00

  -bij bouwkosten van €200.000,00 of meer zijn de leges €569,00

  Deze kosten zijn ongeacht de uitkomst. Dus ook als we uw plan afwijzen worden deze kosten in rekening gebracht.

  Wordt de conceptaanvraag tijdens de behandelperiode door u ingetrokken, dan krijgt u 50 % van de leges terug.

  Tarief 2020

  In 2020 is het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag € 371,50. Deze kosten zijn ongeacht de uitkomst. Dus ook als we uw plan afwijzen worden deze kosten in rekening gebracht.

  Wordt de conceptaanvraag tijdens de behandelperiode door u ingetrokken, dan krijgt u 50 % van de leges terug.

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook