Conceptaanvraag (principeverzoek)

 • Samenvatting

  Conceptaanvraag

  Wanneer uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of dat het bouwplan in het bestemmingsplan past en/of aan de welstandscriteria voldoet, adviseren we om een conceptaanvraag in te dienen. Uw bouwplan wordt dan toebedeeld aan een vergunningverlener en getoetst aan alle van toepassing zijnde regelgeving. Er wordt beoordeeld of er medewerking kan worden verleend indien uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. Tot slot ontvangt u van ons een schrijven waarin wij aangeven of we in principe akkoord gaan met uw plan of niet.

  Voor een conceptaanvraag hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning doordat hier namelijk geen officiële indieningsvereisten voor gelden. Dit heeft voor u als voordeel dat u in beginsel minder kosten hoeft te maken doordat u nog geen officiële bouwtechnische en constructieve tekeningen e.d. hoeft te laten maken. Wat de kosten zijn voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag leest u onder het tabje 'kosten'.

  Op de eindbeoordeling van een conceptaanvraag is geen bezwaar mogelijk. Als de conceptaanvraag is goedgekeurd is de volgende stap dat u een omgevingsvergunning aan kunt vragen.

  Wij streven er naar om een conceptaanvraag binnen 8 weken af te handelen. Dit is geen wettelijk vastgestelde termijn, maar een richtlijn.

  Bij het tabje “Gang van zaken” vind u de link naar het digitale aanvraagformulier.

  Voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag worden leges in rekening gebracht (het tarief in 2021 is €379,00 bij bouwkosten minder dan €50.000,00). Als de conceptaanvraag positief wordt beoordeeld en de nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning niet afwijkt, worden deze legeskosten verrekend met de leges van de omgevingsvergunning. Indien de aanvraag inderdaad in strijd is met het bestemmingsplan dan dient u rekening te houden met een extra legespost van €631,80. Het totale bedrag aan leges hangt af van uw bouwplan.

  Ook als uw plan niet haalbaar blijkt te zijn en u een negatief antwoord krijgt worden de leges in rekening gebracht. Wordt de conceptaanvraag tijdens de behandelperiode door u ingetrokken, dan krijgt u 50 % van de leges terug.

  Mededeling maart 2021: Forse toename omgevingsvergunningsaanvragen

  Op dit moment is het nog steeds erg druk met het afhandelen van de vele (concept)omgevingsvergunningsaanvragen die wij binnenkrijgen. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het aantal (concept)aanvragen fors toegenomen. Naarmate de pandemie aanhoud kiezen velen van u ervoor om te gaan verbouwen c.q. uitbouwen. Begrijpelijk.

  Uiteraard hebben wij onze werkcapaciteit in september 2020, en nogmaals begin 2021, uitgebreid. Het aantal (concept)aanvragen blijft echter toenemen. Op de arbeidsmarkt zijn amper nog vakspecialisten (lees: adviseurs Vergunningen) voorhanden om aan de afhandelingsvraag te kunnen voldoen. Dit is momenteel een landelijk probleem en speelt bij veel gemeenten. 

  Wij willen graag zorgvuldig vergunningen blijven afgeven. Dit betekent dat wij alle aanvragen integraal blijven beoordelen. Diverse disciplines worden daarvoor geraadpleegd, waaronder de brandweer, een constructeur, verkeer en planologie.

  Dit alles betekent dit wij genoodzaakt zijn nu eerst te kiezen voor het afhandelen van de formele omgevingsvergunningsaanvragen. Dit zijn namelijk aanvragen die een wettelijke termijn hebben. Hierdoor kan het zijn dat de doorlooptijd van uw conceptaanvraag langer is dan u van ons gewend bent.

  Namens mijn collega’s. Dank voor uw begrip.

  Teammanager TVVB

 • Gang van zaken

  Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

  Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. Verder dient u na het invullen van dit digitale formulier direct de digitale bijlage toe te voegen.

  Conceptaanvraag indienen

 • Kosten

  Tarief 2021

  In 2021 zijn de tarieven voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag als volgt:

  -bij bouwkosten minder dan €50.000,00 zijn de leges € 379,00

  -bij bouwkosten tussen €50.000,00 tot €200.000,00 zijn de leges €474,00

  -bij bouwkosten van €200.000,00 of meer zijn de leges €569,00

  Deze kosten zijn ongeacht de uitkomst. Dus ook als we uw plan afwijzen worden deze kosten in rekening gebracht.

  Wordt de conceptaanvraag tijdens de behandelperiode door u ingetrokken, dan krijgt u 50 % van de leges terug.

  Tarief 2020

  In 2020 is het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag € 371,50. Deze kosten zijn ongeacht de uitkomst. Dus ook als we uw plan afwijzen worden deze kosten in rekening gebracht.

  Wordt de conceptaanvraag tijdens de behandelperiode door u ingetrokken, dan krijgt u 50 % van de leges terug.

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook