Briefadres

 • Samenvatting

  Normaal gesproken wordt u ingeschreven op het adres waar u woont. Een briefadres is bedoeld voor een bijzondere situatie waarin u tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebt of in een instelling woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan.

  Een adres kan alleen gebruikt worden als briefadres, als voldoende gewaarborgd is dat de brieven en berichten van de overheid u op het briefadres bereiken. De (hoofd)bewoner van dit adres moet dit schriftelijk verklaren. Daarom is het niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus.
   

 • Voorwaarden

  U kunt bij uw woongemeente een briefadres opgeven als u geen vast woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Een briefadres is ook mogelijk als u woont of verblijft in een:

  • ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling voor gezondheidszorg;
  • instelling voor kinderbescherming;
  •  strafinrichting.
  • Blijf-van-mijn-lijfhuis

  Een briefadres wordt doorgaans tijdelijk toegekend. Periodiek wordt gecontroleerd of u nog steeds in aanmerking komt voor een briefadres. Bij langdurige opname in een verpleeghuis kan een briefadres permanent worden toegekend.

 • Gang van zaken

  U vraagt een briefadres schriftelijk aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. In dit verzoek moet u de reden van het briefadres aangeven. Het briefadres moet altijd een huisadres zijn, dus niet een postbusnummer. Bij de aanvraag van een briefadres moet een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner waarbij u uw briefadres wil hebben toegevoegd zijn. Hierbij moet ook een kopie van het legitimatiebewijs van u en de hoofdbewoner zijn.

  Als de gemeente uw verzoek inwilligt, ontvangt u voortaan de post van officiƫle instanties op het briefadres. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. Voor andere post moet u wel zelf de adreswijziging melden.

 • Meenemen

  Bij verblijf in een zorginstelling kunt u een verkort formulier gebruiken, in de andere gevallen zijn er twee formulieren die moeten worden ingeleverd.

  Dit zijn  Deel 1 Aangifte van Briefadresen en Deel 2 Verklaring toestemming briefadres.

  Voeg de volgende documenten bij uw formulieren:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner die uw post in ontvangst neemt.

  Deze formulieren vindt u onder het kopje Documenten.

 • Achtergrond

  De gemeente Waalwijk heeft op 11 maart 2014 de regeling Briefadres vastgesteld. Hierin is ons beleid opgenomen in welke gevallen een (tijdelijk) briefadres mogelijk is. De volledige tekst kunt u lezen bij documenten.

  Met een briefadres kunt u ervoor zorgen dat u bij de gemeente ingeschreven blijft, en dus bereikbaar bent voor overheidsinstanties. Ook als u geen vast woonadres hebt.

 • Tips

  U kunt geen briefadres aanvragen als u voor bepaalde (langer dan 8 maanden) of voor onbepaalde tijd naar het buitenland vertrekt. Dan is sprake van emigratie.

  Als uw verhuizing is verwerkt dan worden mutatieberichten verstuurd naar instanties. Welke dit zijn kunt u zien op www.wiekrijgtmijngegevens.nl

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, bieden wij u de mogelijkheid met ons een afspraak te maken. Op deze manier kunnen wij u bij binnenkomst direct helpen.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

 • Documenten

 • Zie ook