Bouwwerk, gereedmelding

 • Samenvatting

  Zodra uw bouwwerk is afgebouwd en klaar is om in gebruik te nemen, moet u dit melden bij de gemeente.

 • Voorwaarden

  Hebt u een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen, dan moet u bouwen volgens de eisen in deze vergunning. Zijn de bouwactiviteiten afgerond, dan moet u dit melden aan de gemeente. Blijkt na uw melding dat u overeenkomstig de omgevingsvergunning hebt gebouwd, dan mag u het bouwwerk in gebruik nemen.

 • Gang van zaken

  Handig uw bouw en/of sloopstatus doorgeven met behulp van meldingskaarten

  De status van de bouw en/of sloop dient u te melden, nadat u een vergunning heeft gekregen. De gemeente is dan in staat om een controle uit te voeren. Het melden van uw bouw en/of sloopwerkzaamheden kunt u doen met behulp van meldingskaarten, handig af te scheuren per fase, bijgesloten bij de verleende vergunning.

  Startmelding

  U dient de startmelding van de bouw/sloopwerkzaamheden binnen 7 dagen voor de start aan ons toe te zenden.

  De volgende meldingskaarten vindt u in de folder Uw bouwstatus doorgeven.

  • Start bouwproject
  • Melden van ontgravingswerkzaamheden en de uitzetwerkzaamheden
  • Melden van grondverbeteringswerkzaamheden voor een strokenfundering.
  • Melden van funderingswerkzaamheden. Het slaan van proefpalen is inbegrepen. 
  • Melden van betonstorten: De wapening, de bekisting en de afstempeling kunnen worden gekeurd. Daarnaast worden de stalen constructies en de brandwerendheid gecontroleerd.
  • Gereedmelding bouwproject

  De volgende meldingskaarten vindt u in de folder Uw sloopstatus doorgeven.

  • Start sloopproject
  • Melding verwijderen asbest
  • Gereedmelding bouwproject

  Gereedmelding bouw -en sloopwerkzaamheden

  De afronding van uw bouw en/of sloopwerkzaamheden dient u te melden aan de gemeente. Deze gereedmelding is verplicht. Daarnaast kan de gemeente na uw gereedmelding u nog wijzen op onvolkomenheden die opgelost dienen te worden. Na de melding mag u het bouwwerk in gebruik nemen.

   

 • Meenemen

  U hoeft geen specifieke stukken te laten zien, omdat de gemeente alle benodigde informatie al heeft. De gemeente kent uw bouwplan al, omdat u hiervoor een omgevingsvergunning hebt gekregen.

 • Achtergrond

  Afwijkend bouwen

  Het kan voorkomen dat tijdens de bouw de uitvoering en materiaalkeuzes ten aanzien van het te bouwen bouwwerk worden bijgesteld. Het bouwwerk kan hierdoor wijzigen. Ten opzichte van de vergunning is het gewijzigd uitvoeren van een bouwwerk niet toegestaan. Wij adviseren u dan ook dringend om in een voorkomend geval direct contact op te nemen met de gemeente. Wij beoordelen dan of de bijstellingen volstaan kunnen worden met een aantekening op de bestaande bouwvergunning. Indien uit een bouwcontrole blijkt dat u in afwijking van de vergunning bouwt, bestaat de kans dat de werkzaamheden worden stilgelegd.

 • Tips

  Na ontvangst van de melding, zenden wij u een gratis tegoedbon voor het storten van uw bouw of sloopafval (tot 150 kg).

  De tegoedbon blijft een jaar na afgifte geldig.

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook