Bouw en verbouwing, welstand

 • Samenvatting

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandscriteria.
  In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandscriteria. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de criteria voldoet.

  Bekijk de interactieve welstandskaart

 • Voorwaarden

  De gemeente heeft welstandscriteria vastgelegd. Deze criteria gaan over:

  • de karakteristiek van de bestaande bebouwing
  • de openbare ruimte
  • het landschap
  • de stedenbouwkundige context
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
  • samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen)
 • Gang van zaken

  Wilt u (ver)bouwen, dan dient u eerst bij de gemeente een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. Uw aanvraag wordt beoordeeld volgens een vaste procedure. Een onderdeel betreft de toetsing aan de in de welstandnota opgenomen criteria. Deze toetsing wordt uitgevoerd door de welstandscommissie (commissie beeldkwaliteit). Deze commissie vergadert 2-wekelijks.

  De agenda kunt u hier raadplegen. Het advies van de welstandscommissie wordt in de overwegingen voor het verlenen van een vergunning meegenomen.

  De welstandsnota kunt u vinden middels deze link.

   

 • Meenemen

  Een toetsings van de welstandcriteria zal altijd vergezeld gaan van een aanvraag om omgevingsvergunning of een conceptaanvraag. Bij deze producten kunt u de gewenste documenten vinden.

 • Kosten

  Tarief 2021:
  De kosten van welstand zijn opgenomen in de leges voor een conceptaanvraag. De leges voor de eerste toets welstand bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bedragen € 101,10. Wordt uw plan meerdere keren door welstand getoetst dan zijn de kosten voor elke volgende toets ook € 101,10

  Tarief 2020:
  De kosten van welstand zijn opgenomen in de leges voor een conceptaanvraag. De leges voor de eerste toets welstand bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bedragen € 99,10. Wordt uw plan meerdere keren door welstand getoetst dan zijn de kosten voor elke volgende toets ook € 99,10

 • Tips

  Voordat u een definitief plan indient, kunt u een vooroverleg met de welstandscommissie aanvragen.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, bieden wij u de mogelijkheid met ons een afspraak te maken. Op deze manier kunnen wij u bij binnenkomst direct helpen.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Wilt u liever binnenlopen zonder afspraak? Dat kan op een aantal dagdelen. Bekijkt u hiervoor de openingstijden. Houdt u er wel rekening mee dat u dan langere wachttijden heeft.

 • Zie ook