Bijzondere bijstand

 • Samenvatting

  Staat u onverwacht voor bijzondere kosten en hebt u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij Baanbrekers, U kunt met hen contact opnemen via 0416-671000.

 • Voorwaarden

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om een andere bijzondere redenen. Het moet gaan om kosten die u niet zelf, of uit een andere voorziening (zoals een verzekering of reservering) kunt betalen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

  Voorbeelden van bijzondere kosten zijn aangepaste schoenen, dieetkosten, pedicurekosten, kosten door extra slijtage van kleding en beddengoed, extra stookkosten omdat u reuma hebt, maar ook bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening als u niet zelf uw eten kunt klaarmaken.

  Kom ik hiervoor in aanmerking?

  Baanbrekers bekijkt per geval of u bijzondere bijstand krijgt en in welke vorm. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

  • Hebt u de kosten ook echt gemaakt?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

  Eigen bijdrage en draagkracht

  Ook als uw inkomen hoger is dan het minimuminkomen, kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van Baanbrekers of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Is uw inkomen hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm? Meestal moet u dan een deel van de kosten zelf betalen. Dit wordt ook wel ‘draagkracht’ genoemd. Draagkracht hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen en dat van uw gezinsleden.

  Vermogen

  Ook houdt Baanbrekers rekening met uw vermogen en met het vermogen van uw gezinsleden, zoals spaargeld of een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u bijzondere bijstand kunt krijgen. Een bepaald minimum aan vermogen kan buiten beschouwing worden gelaten. Is uw behoefte aan bijzondere bijstand groter dan dat minimum, dan kunt u voor het meerdere bijzondere bijstand krijgen.

  Lening

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de Kredietbank Nederland voor een lening. Krijgt u daar geen lening, dan kan Baanbrekers besluiten u een lening te geven. De bijzondere bijstand bestaat soms uit een lening. Dit geldt meestal voor duurzame gebruiksgoederen met een lange levensduur, zoals koelkasten, bedden en vloerbedekking. Hoeveel u moet aflossen van de lening, hangt af van uw inkomen en de hoogte van uw bijstandsuitkering. 

   

 • Gang van zaken

  U kunt bijzondere bijstand op twee manieren aanvragen:

  • Maak een afspraak bij Baanbrekers. U kunt met hen contact opnemen via 0416-671000.
  • Schrijf een brief aan Baanbrekers met een verzoek om bijzondere bijstand voor de bijzondere kosten.

  Na uw afspraak bij Baanbrekers of ontvangst van uw brief krijgt u een aanvraagformulier en inlichtingenformulier toegestuurd. Lever de volledig ingevulde formulieren met de bewijsstukken in bij Baanbrekers. Baanbrekers beoordeelt of u recht hebt op bijzondere bijstand.  

   

 • Meenemen

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijs burgerservicenummers van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijzen van de te maken kosten
 • Achtergrond

  Nadat Baanbrekers uw aanvraag en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken bericht. U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Baanbrekers heeft een telefonisch spreekuur op werkdagen van 10 uur tot 12 uur. Zij zijn dan te bereiken op telefoonnummer 0416-671000.  Zij hebben een informatie- en advies balie die van 9.00 uur tot 13.00 is geopend.
   

   


   

   


   

   

 • Tips

  Oordeel niet zelf

  Twijfelt u of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand? Neem dan contact op met Baanbrekers. U weet dan precies wat in uw geval mogelijk is.

  Moment van aanvragen

  Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Een aanvraag voor vergoeding wordt meestal afgewezen als de kosten gemaakt zijn voordat u de aanvraag indient.

  Structurele kosten

  Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken (bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor een maaltijdvoorzieningof huishoudelijke hulp), dan kunt u een aanvraag indienen voor al die kosten tegelijk, maar wel binnen een periode van 12 maanden na het maken van de eerste kosten.

  Bewaar de bewijzen

  Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen dat u de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt. 

   

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook