Bijstand, heronderzoek

 • Samenvatting

  Krijgt u een uitkering, dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek. Dit periodieke onderzoek is er om vast te stellen of u nog steeds recht hebt op een uitkering. Naast deze heronderzoeken bekijkt Baanbrekers regelmatig hoe uw vooruitgang is bij het vinden van werk.

   

 • Voorwaarden

  Bij heronderzoek wordt onder andere het volgende onderzocht:

  • Ontvangt u nog de juiste uitkering?
  • Is uw uitkering goed berekend?
  • Is uw eventuele inkomen correct in mindering gebracht?
  • Is uw vermogen juist vastgesteld?

  Baanbrekers kan zelf bepalen hoe vaak ze een heronderzoek instelt. Dat kan te maken hebben met uw mogelijkheden om werk te vinden, maar ook met signalen dat er misschien iets is veranderd in uw recht op een uitkering. U bent verplicht mee te werken aan een heronderzoek. 

   

 • Gang van zaken

  Er is een administratief heronderzoek en een mondeling heronderzoek.

  Administratief heronderzoek

  Een administratief heronderzoek is er om te bekijken of u nog steeds recht hebt op de uitkering. Naar aanleiding van de door u verstrekte gegevens kan er ook een gesprek plaatsvinden. Na het onderzoek krijgt u een schriftelijk bericht over de uitslag van het onderzoek..

  Mondeling heronderzoek

  Ook kan een doelmatigheids heronderzoek plaatsvinden om uw vooruitgang te bespreken in het vinden van werk. Voor dit onderzoek ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek. Het gesprek vindt plaats bij Baanbrekers. Tijdens het gesprek komen alle relevante zaken voor het vinden van werk aan de orde.

  Op basis van het heronderzoek beoordeelt Baanbrekers uw recht op de uitkering. Daarbij wordt gekeken naar de volgende punten:

  • Hebt u nog recht op de uitkering?
  • Hebt u een inkomen of vermogen beschikbaar?
  • Kunt u bij een andere instantie terecht, zoals het UWV?
  • Zijn er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden waardoor de hoogte van uw uitkering moet worden aangepast?
  • Zijn er andere veranderingen die van belang zijn voor uw recht op uitkering?
  • Is er werk voor u te vinden?
  • Hoe kunt u zo spoedig mogelijk weer in uw eigen inkomen voorzien?

  Besluit van Baanbrekers

  Als er met u afspraken zijn gemaakt ontvangt u hiervan een brief. In deze brief staan afspraken over hoe u zo snel mogelijk weer zelf inkomen kunt verdienen. Een plan van aanpak kan als bijlage bijgevoegd zijn. Het naleven van dit plan wordt bij het volgende heronderzoek gecontroleerd. Bent u het niet eens met de uitslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij Baanbrekers.

   

 • Meenemen

  Voor een  heronderzoek kunnen onder andere de volgende stukken bij u worden opgevraagd:

  • uw inschrijvingsbewijs van het UWV WERKbedrijf
  • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
  • eventuele recente scholingsresultaten
  • Eventueel recente echtscheidingspapieren, voor zover nog niet bekend bij Baanbrekers
  • Bewijzen van de hoogte van de huur.
  • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en andere gezinsleden.
  • Bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en andere gezinsleden.
  • Bankafschriften van de laatste 2 maanden.

   

  •  

   

   

 • Achtergrond

  Baanbrekers heeft een telefonisch spreekuur op werkdagen van 10 uur tot 12 uur. Zij zijn dan te bereiken op telefoonnummer 0416-671000. Zij hebben een informatie- en advies balie die van 9.00 uur tot 13.00 uur is geopend.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook