Bezwaar maken

 • Samenvatting

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of uw vereniging krijgt geen subsidie van de gemeente.

  Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift). De gemeente moet dan nog een keer kijken naar het besluit en een tweede besluit nemen (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank.

  U kunt bezwaar maken met een brief. Ook kan dat gelijk online:

  Bezwaar maken

 • Voorwaarden

  Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift hebt u meestal geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.

  Wilt u bezwaar maken?
  In het besluit van de gemeente staat meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook staat hierin vermeld naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. Let op! U moet een bezwaarschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

  Voor het schrijven van een bezwaarschrift geldt een aantal spelregels. U moet in het bezwaarschrift vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waarom het gaat. Stuur, als het kan, een kopie van het besluit mee);
  • een duidelijke omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden);
  • uw handtekening.

  Voor het behandelen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.

  Behandeling door de gemeente
  Meestal krijgt u de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten. Soms gebeurt dit bij een onafhankelijke commissie (bezwaarschriftencommissie). Deze commissie adviseert de gemeente over de beslissing op bezwaar.

  Beroepschrift
  Bent u het niet eens met een beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u tegen die beslissing vaak beroep instellen bij de rechtbank. Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels. U moet in het beroepschrift vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
  • de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent; u moet een kopie van deze beslissing meesturen;
  • een duidelijke omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden);
  • uw handtekening.

  Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening; griffierecht. U krijgt hiervoor van de rechtbank een acceptgiro thuisgestuurd.

 • Gang van zaken

  Behandeling door de gemeente
  De meeste bezwaarschriften worden behandeld door de onafhankelijke commissie Bezwaarschriften. Vaak neemt de secretaris van de commissie met u contact op om te kijken wat er precies aan de hand is, en om samen met u te bezien of er een oplossing mogelijk is zonder dat er een officiƫle procedure nodig is.
  Als dat niet lukt, krijgt u meestal de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting van de commissie. De commissie adviseert de gemeente over de inhoud van de beslissing op bezwaar.

  Let er op dat u 6 weken de tijd hebt om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn vangt aan de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt uw bezwaarschrift in principe niet meer behandeld.

  Beroep bij de rechtbank
  Vanaf de eerste dag na bekendmaking van de beslissing op bezwaar hebt u 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente. Bent u te laat met uw beroepschrift dan wordt uw beroepschrift in principe niet meer behandeld.

  Behandeling door de rechtbank
  De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (verweerschrift). De rechtbank stuurt u een kopie van dit verweerschrift. Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift door een rechter in de rechtszaal behandeld (onderzoek ter zitting). Ook de gemeente wordt hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze zitting krijgt u de gelegenheid om uw beroepschrift toe te lichten en vragen van de rechter te beantwoorden.

 • Kosten

  Bezwaar
  Voor het behandelen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.

  Beroep
  Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffierecht. U krijgt hiervoor van de rechtbank een acceptgiro thuisgestuurd.

 • Tips

  Tips voor het indienen van een bezwaarschrift

  • Stuur met uw bezwaarschrift een kopie mee van het besluit waarmee u het niet eens bent. Zo is voor iedereen duidelijk om welk besluit het gaat.
  • Noemt u in uw bezwaarschrift meerdere bezwaren? Geef dan elk bezwaar een nummer (1., 2., 3., enzovoort). Dat is voor u en voor de gemeente wel zo overzichtelijk.
  • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een bezwaarschrift in te dienen? Neem dan contact op met de gemeente.
  • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaarschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet meer wordt behandeld.
  • Bent u te laat met uw bezwaarschrift? Geef dan aan waarom u te laat bent.
  • Maak altijd een kopie van uw bezwaarschrift. Bewaar alle brieven die met het bezwaar te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.
  • De gemeente heeft een uitgebreide brochure over het maken van bezwaar. Deze krijgt iedereen die een bezwaarschrift indient, opgestuurd. U kunt deze ook hier downloaden.

  Tips voor het indienen van een beroepschrift

  • Noemt u in uw beroepschrift meerdere gronden waarom u het niet met een beslissing op uw bezwaar? Geef dan elke grond een nummer (1., 2., 3., enzovoort). Dat is voor u, de rechtbank en de gemeente wel zo overzichtelijk.
  • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een beroepschrift in te dienen? Neem dan contact op met de rechtbank.
  • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een beroepschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw beroepschrift niet meer wordt behandeld.
  • Bent u te laat met uw beroepschrift? Geef dan aan waarom u te laat bent.
  • Maak altijd een kopie van uw beroepschrift. Bewaar alle brieven die met het beroep te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook