Bewijs van Nederlanderschap

 • Samenvatting

  Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Op het bewijs staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Hiermee kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. Dit kan handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

  Bewijs van Nederlanderschap online aanvragen

 • Gang van zaken

  U kunt het bewijs van Nederlanderschap ook persoonlijk of schriftelijk aanvragen of iemand machtigen dit namens u te doen.

 • Meenemen

  Bewijs van Nederlanderschap bij het gemeenteloket aanvragen

  Wilt u het bewijs van Nederlanderschap in het gemeentehuis aanvragen? Maak dan een afspraak (kies de afspraak Uittreksel BRP) en neem het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.
    

  Afspraak maken

  Schriftelijk aanvragen
  Vraagt u het uittreksel schriftelijk aan, dan stuurt u naar de gemeente:

  • Een door u ondertekende brief waarin de reden van uw aanvraag staat.
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs.


  Machtiging
  Wilt u iemand machtigen om een bewijs van Nederlanderschap aan te vragen? Dan maakt de gemachtigde een afspraak (kies de afspraak Uittreksel BRP).

  Afspraak maken

  De gemachtigde neemt dan het volgende mee:

  • Een brief waarin de reden van uw aanvraag staat en waarin u de gemachtigde toestemming geeft om voor u een bewijs van Nederlanderschap te halen. U moet deze brief allebei ondertekenen.
  • (Kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u.
  • Geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.
  • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.
 • Kosten

  Wat

   Kosten 2022  Kosten 2021

  Bewijs van Nederlanderschap

   € 9,55  € 9,40
 • Achtergrond

  U of uw gemachtigde krijgen het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Vraagt u het bewijs schriftelijk aan, dan wordt het naar uw huisadres gestuurd.

 • Tips

  Heeft u het bewijs nodig voor een instantie in het buitenland? Dan kunt u een internationaal uittreksel BRP aanvragen, dit is een meertalig uittreksel.

  Niet ingeschreven in Nederland?

  Staat u niet ingeschreven in Nederland, dan kunt u een Bewijs van Nederlanderschap aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Ook kunt u het bewijs aanvragen bij een van de RNI-gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo of Zwolle.

  Veel instanties accepteren een paspoort als bewijs van uw Nederlandse nationaliteit. Toch volstaat het Nederlandse paspoort niet altijd als officieel bewijs omdat het eventueel onrechtmatig verkregen kan zijn.

  Hebt u het bewijs nodig voor een instantie in het buitenland? U kunt dan een meertalig exemplaar aanvragen.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook