Belastingen, betalingsregeling

 • Samenvatting

  Meestal kunt u ervoor kiezen om de gemeentelijke belastingen in meerdere termijnen te betalen. Wanneer u (als burger) uw belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen.

 • Voorwaarden

  Meestal kunt u ervoor kiezen om de gemeentelijke belastingen in meerdere termijnen te betalen . Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen, bel dan met team Financiën/invordering telefoonnummer 0416-683457/461.

 • Gang van zaken

  U dient schriftelijk een brief te sturen met daarin een voorstel hoe u het bedrag wilt betalen, in hoeveel termijnen. Die brief wordt getoetst op de regelgeving. Er kunnen nog nadere persoonlijke en financiële gegevens opgevraagd worden door middel van een vragenformulier.

  Wordt uw verzoek ingewilligd dan treft de gemeente een regeling met u en kunt u in andere termijnen betalen. De gemeente heeft wel de mogelijkheid het renteverlies in rekening te brengen.

  Als u bij ontvangst van de aanslag al weet dat u het niet tijdig kunt betalen dien dan een verzoek voor een betalingsregeling in. Begin alvast met betalen van het bedrag dat u in uw voorstel heeft aangegeven.

 • Meenemen

  Komt u aan de balie neem dan alvast mee:

  • Loonstrookje/uitkeringsspecificatie
  • Ziektekostenpremie
  • Huur / hypotheekrente
  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Bankafschrift van de laatste maand
 • Achtergrond

  Op de aanslag kunt u lezen hoe u het aanslagbedrag moet voldoen.

  Aanvang invordering

  Heeft u na de laatste vervaldag, die op uw aanslagbiljet staat, het aanslagbedrag niet of niet geheel betaald? Is er ook geen betalingsregeling getroffen? Dan krijgt u een aanmaning in de bus (er wordt eerst nog een een kostenloze herinnering toegezonden). Dit heeft tot gevolg dat u extra kosten verschuldig bent van: 

  • € 7,00, als het openstaande bedrag lager is dan € 454,00
  • € 15,00 als het openstaande bedrag € 454,00 of hoger is

  Dwangbevel

  Wie binnen 2 weken na dagtekening van een aanmaning nog niet betaalt, krijgt te maken met invordering door middel van een dwangbevel. Ook hieraan zijn voor u aanzienlijke kosten verbonden (minimaal € 39,00). Als u ook naar aanleiding van het dwangbevel niet betaalt, gaat de gemeente over tot inbeslagname van uw bezittingen of gaat de gemeente over tot een vordering bij uw werkgever of uitkeringsinstantie (zogenaamd loonbeslag)


     •  

 • Tips

  In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen.

  In de Kostenwet leest u de regels over de invordering van rijksbelastingen.

 • Wetgeving

 • Formulieren

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Afspraak maken

  Afspraak maken 

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, bieden wij u de mogelijkheid met ons een afspraak te maken. Op deze manier kunnen wij u bij binnenkomst direct helpen.

  Wilt u liever telefonisch een afspraak maken? Belt u dan naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Wilt u liever binnenlopen zonder afspraak? Dat kan op een aantal dagdelen. Bekijkt u hiervoor de openingstijden. Houdt u er wel rekening mee dat u dan langere wachttijden heeft. 

 • Documenten

 • Zie ook