Begraven of cremeren

 • Samenvatting

  Algemene informatie begraafplaatsen

  De begraafplaatsen van de gemeente Waalwijk bieden iedereen de mogelijkheid om begraven te worden in een groene omgeving. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor asbestemmingen.  U kunt de as verstrooien op een speciale plaats op de begraafplaats, de urn bijzetten in een eigen graf of plaatsen in een urnentuin.

  Wij garanderen de grafrust gedurende de termijn dat de grafrechten zijn uitgegeven voor nabestaanden. Bij de organisatie en uitvoering van plechtigheden hebben we aandacht voor de individuele wensen van onze klanten (binnen de kaders van de Wet op de Lijkbezorging en de gemeentelijke verordening begraafplaatsen).

 • Gang van zaken

  Begraafplaatsen

  In de gemeente Waalwijk zijn vier gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Begraafplaats ‘Bloemendaal’ aan de Bloemendaalweg in Waalwijk.
  • Begraafplaats ‘Tilburgseweg’ aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle.
  • Begraafplaats ‘Heistraat’ aan de Heistraat in Sprang-Capelle.
  • Begraafplaats ‘Roonlaan’ aan de Roonlaan in Waspik.

  Op de gemeentelijke begraafplaatsen mogen worden begraven:

  • Inwoners van de gemeente Waalwijk.
  • Mensen die in de gemeente Waalwijk geboren zijn.
  • Mensen die tijdens hun leven minstens 25 jaar in de gemeente Waalwijk hebben gewoond.

  Aangifte overlijden
  Uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet hiervan aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. De uitvaart of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden plaatsvinden.  

  Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van overlijden op en geeft hiervan een kopie af. Dit is het officiële bewijs van overlijden.. Vervolgens verleent de ambtenaar toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit mag niet eerder gebeuren dan 36 uur na overlijden en niet later dan 6 werkdagen na overlijden.

  Reserveren van een graf
  U kunt zelf vooraf een graf reserveren voor een maximale periode van 20 jaar. Dit doet u met het formulier Aanvraag tot begraving op de algemene begraafplaats. Na afloop van de periode kunt u de reservering eventueel verlengen met vijf of tien jaar.

  Grafonderhoud
  De gemeente verzorgt met grote betrokkenheid van de medewerkers het onderhoud van de paden, het groen en de grasstroken op de begraafplaatsen. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en het eventuele gedenkteken dat op het graf geplaatst wordt.

  Grafbedekkingen en -monumenten
  Grafbedekkingen en -monumenten houden de herinnering levend aan wie hier rusten. U bent vrij om zelf het graf te verfraaien. U moet u zich wel aan de eisen ten aanzien van de grafbedekkingen houden. Zo blijft de begraafplaats een mooie uitstraling behouden en zullen de graven goed onderhouden blijven. Voor het plaatsen van een grafbedekking is een vergunning nodig. De aanvraag loopt meestal via de steenhouwer. Particulieren kunnen ook een aanvraag indienen bij de gemeente of beheerder. Dit kan zowel schriftelijk als per mail. Voor de verschillende graven bestaan eisen ten aanzien van de maatvoering van de grafbedekkingen en ornamenten. Deze staan vermeld in de Regels grafbedekkingen.

  Grafrechten
  Als u grafrechten heeft, heeft u de rechten en plichten op een graf en bent u de contactpersoon voor de gemeente. Als uw grafrechten aflopen, krijgt u van de gemeente schriftelijk  bericht of u de grafrechten wilt verlengen. Voor meer informatie: Aanvraagformulier verlenging grafrechten

  Uitvaart en gebruik aula's
  De uitvaart wordt meestal geregeld in overleg met de familie en/of geestelijke. Nabestaanden geven vaak een eigen inhoud aan de uitvaart en verzorgen zelf een aantal zaken. Bijvoorbeeld het dragen van de kist, het dichten van het graf of het ‘live’ spelen van muziek tijdens de plechtigheid bij het graf. Ons beleid is om elke plechtigheid zoveel mogelijk overeenkomstig de wensen van de overledene en de nabestaanden aandacht te geven. De begraafplaatsen en gedenkparken hebben diverse faciliteiten. 

  Zowel de Begraafplaats ‘Tilburgseweg’ aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle als de Begraafplaats ‘Heistraat’ aan de Heistraat in Sprang-Capelle hebben aula's waar de mogelijkheid wordt geboden voor condoleren, koffietafels en herdenkingsdiensten. Vooraf kunt u met de begrafenisondernemer of met de beheerder van de begraafplaats afspraken maken over het verloop van de uitvaart en het gebruik van de faciliteiten. 

  Op de begraafplaats Heistraat en Tilburgseweg is het ook mogelijk afspraken te maken voor het luiden van de klok.

  Begraven op islamitische wijze
  Op alle vier de begraafplaatsen is het mogelijk om op islamitische wijze begraven te worden. Wilt u een begrafenis op islamitische wijze? Bel de gemeente of beheerder voor meer informatie, zij hebben kennis van en ervaring met alle rituelen en gebruiken.

  Tijden
  Begravingen en bijzettingen zijn mogelijk van maandag tot en met zaterdag  tussen 09.00 uur en 16.00 uur. De begraafplaatsen en gedenkparken zijn dagelijks vrij toegankelijk tussen 07.00 uur en een halfuur voor zonsondergang.

  Uitvaart ondernemers dienen eerst telefonisch te overleggen wanneer het schikt.
  Daarna kan het aanvraagformulier worden gestuurd naar begraafplaats@waalwijk.nl.

  • Voor informatie over uitvaarten in Sprang-Capelle en Waspik: 06-20011831
  • Voor begraafplaats Bloemendaal: 06-29075334

  Ruiming
  Een jaar voordat grafrechten verlopen moeten rechthebbenden door middel van een brief daarvan op de hoogte gebracht worden.

  De mogelijkheid bestaat tot het verlengen voor 5 of 10 jaar.

  Als er niet verlengd wordt, kan het grafmonument opgehaald worden of door de gemeente verwijderd worden. Als de gemeente het grafmonument  weghaalt, wordt het nog 13 weken bewaard in het geval de rechthebbende terug wil komen op zijn/haar beslissing.

  Het ruimen van stoffelijke overschotten gebeurt op projectbasis per vak of vakken. De ruiming wordt ruimschoots van tevoren in de media aangekondigd en er worden informatieavonden over georganiseerd. Op die avonden wordt exact uitgelegd wat er gaat gebeuren en hoe we dat doen. Er kan herbegraven worden, of het stoffelijk overschot kan in een verzamelgraf geplaatst worden. Dit gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Ter herinnering kan een naamplaatje aangebracht worden op een daarvoor ontworpen gedenkplaat.

  Correspondentie over graven
  De correspondentie over de verschillende graven verloopt via de rechthebbende. Als rechthebbende dient u schriftelijk mededeling te doen van elke wijziging, zoals: een ander persoon aanwijzen als rechthebbende (deze dient ook schriftelijk ondertekend akkoord te geven); een adreswijziging doorgeven of een wens tot verlenging van het graf. Bij deze schriftelijke mededelingen dient u altijd het grafnummer te vermelden. Bij de ruiming van een particulier graf wordt een brief gestuurd naar de rechthebbende (indien zijn/haar adres bekend is) en wordt een publicatiebordje bij het graf geplaatst. Op de mededelingenborden komt een publicatie, net als op de gemeentelijke informatiepagina in de huis-aan-huis krant.

  Informatie en advies
  Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij:

  TORV/Begraafplaatsen
  Postbus 10150
  5140 GB Waalwijk

  Tel: 0416-683456

 • Kosten

  Informatie over de kosten voor onder meer grafrechten, begraven en bijzetten, ruimen en opgraven, onderhoud en schoonhouden, reserveren van een graf vindt u in de verordening lijkbezorgingsrechten 2021

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook