Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

 • Samenvatting

  Een bedrijveninvesteringszone (BI-zone) is een bedrijventerrein of winkelgebied dat ondernemers aantrekkelijker en veiliger willen maken. De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren.

  Bent u ondernemer in een BI-zone? Dan betaalt u mee aan de activiteiten door een hogere onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is de BIZ-bijdrage. 

  Wij maken geen gebruik van de BI-zone  binnen onze gemeente.

  Wel hebben de ondernemers in het centrum van de gemeente Waalwijk centrummanagement opgericht. Om dit te financieren is er gevraagd aan de gemeente Waalwijk om reclamebelasting te heffen bij de ondernemers in het centrum. 

  Op haven 7 zijn de zittende ondernemers verplicht om zich aan te sluiten bij Parkmanagement.

 • Voorwaarden

  Parkmanagement en Centrummanagement voeren activiteiten uit die het gebied verbeteren. Hierbij kunt u denken aan:

  • verbeteren van verkeersvoorzieningen
  • bewegwijzering
  • groenvoorziening
  • afvalinzameling
  • schoonmaak
  • onderhoud
  • extra toezicht
  • verlichting
  • hekwerken
  • camerabewaking

  Let op! Tot 2015 is het niet mogelijk een nieuwe BI-zone op te richten. De overheid wil dit vanaf 1 januari 2015 weer toestaan.

 • Gang van zaken

  De afdeling belastingen int jaarlijks de reclamebelasting van de ondernemers in het centrum van Waalwijk. De hoogte van het bedrag is afhankelijk waar u in het centrum bent gevestigd

  Parkmanagement int jaarlijks de bijdrage van de bedrijven op haven 7.

 • Kosten

  Tarief 2014 van de reclamebelasting:

  1. Het tarief bedraagt € 572,20 per vestiging, gelegen in het kernwinkelgebied.
  2. Het tarief bedraagt € 286,10 per vestiging, gelegen in een aanloopstraat.
 • Achtergrond

  Zie hier de verordening reclamebelasting. Hierin vindt u onder andere of u gevestigd bent in het kernwinkelgebied of in een aanloopstraat.

 • Wetgeving

 • Contact

  0416-683456

  info@waalwijk.nl

  Openingstijden

 • Zie ook