Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

 • Samenvatting

  Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

  Gaat het om een buitenlandse instantie die hierom vraagt, dan kunt u dit aantonen met een attestatie de vita. Vraag persoonlijk de attestatie de vita aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

 • Voorwaarden

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs. U kunt hiermee in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Dit is bijvoorbeeld van belang als u recht hebt op een pensioen dat uitgekeerd wordt door een buitenlandse instantie. Een attestatie de vita wordt afgegeven in de Nederlandse taal en de Franse taal. In het bewijs staan uw naam, uw adres en een verklaring dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is 6 maanden geldig.

  Sommige buitenlandse instanties eisen dat hun eigen buitenlandse formulieren door de gemeente worden ingevuld. Dat is tegen de internationale afspraken in. De gemeente Waalwijk zal in dat geval altijd het internationale formulier aan u meegeven en zal het formulier van de buitenlandse instantie alleen invullen met gegevens die overeenkomen met de gegevens op het internationale formulier.

 • Gang van zaken

  Verklaring van in leven zijn/attestatie de vita aanvragen
  Een verklaring van in leven zijn kunt u persoonlijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven aanvragen. U krijgt het document dan direct mee.

  (uitsluitend voor pensioendoeleinden kunt u de attestatie de vita gratis krijgen, u moet dan wel een bewijs meenemen) 

 • Meenemen

  Persoonlijke aanvraag
  • geldig identiteitsbewijs
  • Indien van toepassing de originele brief van het pensioenfonds waarin staat dat hierom gevraagd wordt.
 • Kosten

  Verklaring van in leven zijn
  € 14,00 (2021)

  € 14,30 (2022)
  Heeft u het nodig voor uw pensioen, dan wordt het kosteloos verstrekt. U moet dan wel de originele brief kunnen tonen van het pensioenfonds dat er om vraagt.

  Attestatie de vita
  € 14,00 (2021)

  € 14,30 (2022)
  Heeft u het nodig voor uw pensioen, dan wordt het kosteloos verstrekt. U moet dan wel de originele brief kunnen tonen van het pensioenfonds dat er om vraagt.

 • Tips

  Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Hierin staan uw naam, uw adres en een verklaring dat u op dat moment leeft. Het bewijs is 6 maanden geldig.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Afspraak maken 

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, bieden wij u de mogelijkheid met ons een afspraak te maken. Op deze manier kunnen wij u bij binnenkomst direct helpen.

  Wilt u liever telefonisch een afspraak maken? Belt u dan naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Wilt u liever binnenlopen zonder afspraak? Dat kan op een aantal dagdelen. Bekijkt u hiervoor de openingstijden. Houdt u er wel rekening mee dat u dan langere wachttijden heeft. 

 • Zie ook