Afval, huishoudelijk afval

 • Samenvatting

  U kunt uw huishoudelijk afval (afwisselend rest- en gft-afval) op de containerverzamelplaats/clusterplaats zetten in een door de gemeente geleverde afvalbak. Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staan de inzameldata vermeld. Hoogbouw bewoners kunnen op ieder moment hun afval deponeren in de gemeenschappelijke container nabij het complex.

  Bewoners in het buitengebied en hoogbouw worden niet voorzien van een gft-container.

  Afval scheiden

  Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat u groenafval (groente-, fruit-, en tuinafval) in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval. Ook de afvalstromen plastic verpakkingsafval en oud papier worden maandelijks huis-aan-huis ingezameld. Indien u het afval goed scheidt zult u merken dat u meer plastic afval heeft dan restafval. Om die reden is er voor gekozen om uw huishoudelijk afval nog maar één keer in de 4 weken op te halen, en plastic afval één keer per 2 weken.

  Voor grote gezinnen is het mogelijk om éénmalig een extra grijze container van 240 liter aan te vragen, indien het niet haalbaar is als het restafval maar één keer in de 4 weken opgehaald wordt. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u bij de publieksbalie in het stadhuis de kosten komen betalen en zal de container bij u afgeleverd worden.

  Afval storten 
  U kunt alleen vuil of afval aanbieden op de daarvoor aangewezen plaatsen bijvoorbeeld de milieustraten of via een erkende inzamelaar. Het op andere plaatsen storten van vuil of afval is verboden.

 • Voorwaarden

  Zet uw afval(container) op de ophaaldag vóór 7.30 uur of eventueel de avond ervoor tussen 19.00 en 22.00 uur op de containerverzamelplaats bij u in de straat. Haal uw container uiterlijk aan het einde van de inzameldag binnen. Dit geldt uiteraard niet voor personen die gebruik maken van een gemeenschappelijke container.

   Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

  Onder juiste wijze wordt verstaan:

  • Het afval is gescheiden naar soort;
  • De containers mogen geen puin of zand bevatten;
  • Het restafval is bij voorkeur verpakt in vuilniszakken;
  • De afvalcontainer is niet overbeladen (max. 60 kg);
  • Zowel op of naast de container mag geen afval worden bijgeplaatst;
  • De container dient met de handgreep naar de weg gericht te staan;
  • De container aanbieden met een gesloten deksel;
  • Uitsluitend containers die op de clusterplaats worden aangeboden worden geleegd.

 • Gang van zaken

  Ophaalroutes

  Zet uw afval(container) op de ophaaldag vóór 7.30 uur of eventueel de avond ervoor tussen 19.00 en 22.00 uur op de containerverzamelplaats bij u in de straat. Haal uw container uiterlijk aan het einde van de inzameldag binnen. Dit geldt uiteraard niet voor personen die gebruik maken van een gemeenschappelijke container. Is uw container zwaarder dan zestig kilogram? Dan kan de ophaaldienst uw container niet legen.  

  Afvalroute kalender 

  Wilt u weten wanneer uw grijze of groene container wordt opgehaald en wanneer u uw oud papier buiten moet zetten?
  U kunt nu heel eenvoudig de AfvalWijzer App op uw mobiel of tablet installeren om uw persoonlijke digitale afvalkalender te bekijken. Of u kunt op http://www.mijnafvalwijzer.nl de afval ophaalroute en de oud papier route bekijken die voor uw wijk van toepassing is.

 • Kosten

  Tarieven 2021

  Afvalstoffenheffing

  De verordening afvalstoffenheffing 2021 waarop de tarieven staan vermeld kunt u hier vinden.

  Kosten omwisselen grijze container

  Bij nieuwe bewoning kunt u binnen een maand na registratie eenmalig de grijze container omruilen (van klein naar groot formaat). Anders betaalt u hiervoor in 2021 € 29,35 per omruiling.

  Extra grijze container

  Extra grijze container van 240 liter voor grote gezinnen: éénmalige kosten van € 59,50 in 2021.

 • Achtergrond

  De gemeente Waalwijk is een diftar gemeente op basis van frequentie en gewicht. Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt iedereen, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart". Het doel van Diftar is het restafval beperken en de kosten eerlijk verdelen. Naarmate minder restafvalafval wordt aangeboden wordt ook minder betaald. Bij de afvalstoffenheffing wordt tariefdifferentiatie (diftar) toegepast. Diftar is een systeem waarbij de burger een deel van de afvalstoffenheffing betaalt gerelateerd aan het aantal aangeboden afval.   

 • Tips

  Afvalcontainer verkrijgen of vervangen

  Het is een goede zaak dat afval gescheiden wordt aangeboden. Om dit thuis te kunnen doen heeft u containers nodig. Een grijze container voor het restafval en een groene container voor het groente- fruit- en tuinafval. De containers krijgt u in bruikleen van de gemeente Waalwijk en behoren bij het perceel.

  Verhuizing
  Als u van woonadres verandert, dan moet u dit aan de Afdeling Publiekszaken door geven. Na de laatste lediging voor de verhuisdatum moet u de container schoon en droog inpandig weg zetten. Voor vragen of bijzondere zaken kunt u contact opnemen met het KCC tel. 0416 683 456. Het is tevens mogelijk om uw container(s) na verhuizing of het leeg komen te staan van uw pand of woning nog één maand te laten ledigen. Indien u van deze regeling gebruik wilt maken, dan kunt u het formulier 'gebruiksovereenkomst afvalcontainers particulieren' invullen, wat u kunt vinden onder het tabblad 'Documenten'.

  Container omwisselen

  Bij nieuwe bewoning kunt u binnen een maand na registratie eenmalig uw grijze container van 140 liter gratis omruilen voor een container van 240 liter.

  Ik ben mijn container kwijt. Wat nu?
  Als u uw container niet meer kunt terugvinden, moet u dat zo spoedig mogelijk doorgeven aan het KCC. De container wordt dan voor lediging geblokkeerd. Mocht u de container terugvinden, dan kunt u de container laten deblokkeren via het KCC. Als de container binnen twee weken na melding niet is teruggevonden, ontvangt u van de gemeente een andere container. De vermiste container blijft dan geblokkeerd en kan ook niet meer voor lediging worden aangeboden.

  Kapotte container
  Als uw container stuk is kunt u dit doorgeven aan het KCC, hij wordt dan gerepareerd of vervangen.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Documenten

 • Zie ook