Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Samenvatting

  LET OP: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. Let ook op dat u het afschrift aanvraagt in de juiste gemeente. Bijvoorbeeld: u woont in Waalwijk maar bent getrouwd in Breda. U vraagt het afschrift van uw huwelijksakte dan aan in Breda. 

  De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

  • geboorteakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • overlijdensakte

  U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

  Afschrift of uittreksel

  Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

  Afschrift burgerlijke stand aanvragen

  Bent u een ondernemer en heeft u een gerechtvaardigd belang, dan mag u ook een afschrift aanvragen. 

  Afschrift burgerlijke stand aanvragen met eHerkenning

 • Voorwaarden

  De gemeente maakt akten van de burgerlijke stand op van levensgebeurtenissen die in de gemeente hebben plaatsgevonden, zoals een huwelijk, geboorte of overlijden. U kunt een afschrift van een akte dan ook alleen aanvragen in de gemeente waar deze is opgemaakt, waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift nodig hebt. 

 • Gang van zaken

  U kunt het afschrift burgerlijke stand ook persoonlijk of schriftelijk aanvragen.

  Wilt u een afschrift aanvragen voor iemand anders dan uzelf, informeer dan bij de gemeente of u een machtiging nodig heeft.
   

 • Meenemen

  Afschrift bij het gemeenteloket aanvragen

  Wilt u het afschrift burgerlijke stand in het gemeentehuis aanvragen? Maak dan een afspraak en neem het volgende mee:
  •    Een geldig identiteitsbewijs.
  •    Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.

  Afspraak maken

  Afschrift schriftelijk aanvragen

  Vraagt u het afschrift schriftelijk aan, dan stuurt u naar de gemeente:
  •    Een door u ondertekende brief waarin de reden van uw aanvraag staat.
  •    Een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Machtiging 

  Wilt u iemand machtigen om een afschrift aan te vragen? Dan maakt de gemachtigde een afspraak en neemt het volgende mee:
  •    Een brief waarin de reden van uw aanvraag staat en waarin u de gemachtigde toestemming geeft om voor u een afschrift te halen. U moet deze brief allebei ondertekenen.
  •    (Kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u.
  •    Geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.
  •    Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.

  Afspraak maken

 • Kosten

  Tarief 2021

  € 14,00

  Tarief 2022

  € 14,30

 • Achtergrond

  Een afschrift van de burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Een afschrift van de burgerlijke stand is een kopie van de officiële akte. Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie is een uittreksel van uw persoonlijke gegevens zoals deze hierin opgenomen zijn.  

   

   

 • Tips

  Alleen gebeurtenissen in Waalwijk

  De burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. U kunt in Waalwijk dus alleen afschriften krijgen van gebeurtenissen die in Waalwijk hebben plaatsgevonden.

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Zie ook