Adresonderzoek

 • Samenvatting

  Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? U kunt de gemeente dan vragen om een adresonderzoek te doen. De gemeente controleert dan waar deze persoon werkelijk woont en of deze persoon op het juiste adres in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat. Is dit niet het geval, dan worden de gegevens aangepast.

  De gemeente moet verplicht een adresonderzoek opstarten bij twijfel over de juistheid van adresgegevens. Dit onderzoek wordt gestart op verzoek van de huidige bewoner (eigenaar of huurder) of nadat de gemeente een melding heeft ontvangen van een instantie die gegevens uit de BRP gebruikt.

 • Voorwaarden

  U kunt een adresonderzoek aanvragen als u eigenaar, huurder of medebewoner bent van de woning. U kunt een adresonderzoek ook weer intrekken.

 • Gang van zaken

  U kunt een verzoek tot adresonderzoek schriftelijk of persoonlijk aan de balie bij de gemeente indienen. U vindt het formulier onder het tabblad 'documenten'. Een adresonderzoek duurt maximaal 3 maanden.

  Als het gaat om een persoon die niet op uw adres woont zult u in deze drie maanden mogelijk twee maal een aangetekende brief voor die persoon ontvangen.

  Beëindiging onderzoek
  Na beëindiging van het onderzoek stelt de gemeente u op de hoogte van de resultaten. De gemeente kan na het onderzoek iemand uitschrijven uit de BRP of inschrijven op een nieuw adres. 

 • Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning. Bijvoorbeeld een koop- of huurcontract.
  • Als u weet om welke persoon het gaat, geeft u ook de naam, geboortedatum en telefoonnummer van deze persoon door.
 • Achtergrond

  Hoe ziet de procedure eruit?

  • De afdeling Publiekszaken stuurt een brief aan de persoon die u wilt laten uitschrijven. In deze brief vragen wij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken.
  • Als er geen reactie komt sturen wij nog een brief.
  • Daarnaast probeert de afdeling Publiekszaken ook op andere manieren het nieuwe adres te achterhalen. Bijvoorbeeld via de werkgever of familie. Als wij een nieuw adres vinden, sturen we ook een brief naar dit adres.
  • Als wij niet achterhalen waar de persoon verblijft, starten wij een procedure tot uitschrijving. De afdeling Publiekszaken stuurt een aangetekende brief met de mededeling dat de afdeling op basis van het onderzoek van plan is de persoon uit te schrijven. Na 4 weken volgt de brief met de mededeling dat de persoon met ingang van de verzenddatum van de eerste brief wordt uitgeschreven uit de BRP. Dit is een formele beschikking waartegen hij/zij in beroep kan gaan.

  Uitschrijving kan consequenties hebben voor eventueel verblijfsrecht, uitkering, ziektekostenverzekering, huurtoeslag en kinderbijslag!

 • Wetgeving

 • Contact

  Telefoonnummer0416-683456

  Whatsapp06-27349254

  e-mailinfo@waalwijk.nl

  Openingstijden Openingstijden

 • Afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, bieden wij u de mogelijkheid met ons een afspraak te maken. Op deze manier kunnen wij u bij binnenkomst direct helpen.

  Belt u voor het maken van een afspraak naar het Klantcontactcentrum van de gemeente (0416-683456). Zij maken voor u direct een afspraak of verbinden u door met de medewerker die dat voor u kan doen.

  Wilt u liever binnenlopen zonder afspraak? Dat kan op een aantal dagdelen. Bekijkt u hiervoor de openingstijden. Houdt u er wel rekening mee dat u dan langere wachttijden heeft.  

 • Documenten

 • Zie ook