Woning huren

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afvalstoffenheffing
  • U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing in Waalwijk wordt opgebouwd op basis van de Diftar methodiek. Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt iedereen, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart". Het doel van Diftar is het restafval te beperken en de kosten eerlijk te verdelen. Naarmate minder afval wordt aangeboden, wordt ook minder betaald. Diftar is een systeem waarbij de burger een deel van de afvalstoffenheffing betaalt gerelateerd aan het aantal aangeboden kilo's afval. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing dan kunt u bezwaar maken.

   Doel
   De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Hiermee kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

   Verplichte betaling
   De gemeente legt de afvalstoffenheffing op aan alle gebruikers van percelen (woningen) waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Iedereen is verplicht om het vastrecht van de afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

   De aanslag voor het vastrecht ontvangt u aan het begin van het jaar. De ledigingen worden achteraf per halfjaar aan u in rekening gebracht. Over het eerste halfjaar ontvangt u in juli van dat jaar de aanslag en over het tweede halfjaar ontvangt u de aanslag eind januari van het volgende jaar. Als het aanslagbedrag lager is dan € 100,00 dient u de aanslag in één keer te betalen. De termijn vervalt één maand na de dagtekening.  De betaaltermijn vindt u terug op het aanslagbiljet. Als u toestemming heeft verleend tot automatische incasso, wordt uw aanslagbedrag in één keer geïnd één maand na de dagtekening.

 • Belastingen en heffingen, teruggave
  • Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u soms de betaalde afvalstoffenheffing, rioolheffing (gebruiker) en hondenbelasting (gedeeltelijk) terugkrijgen. 

 • Forensenbelasting
  • De gemeente Waalwijk kan u forensenbelasting opleggen als u een tweede woning/stacaravan in onze gemeente hebt. Houdt u (als natuurlijk persoon) deze woning/stacaravan meer dan 90 dagen per jaar voor uzelf beschikbaar en is deze woning/stacaravan gemeubileerd, dan moet u forensenbelasting betalen. U hebt namelijk voordeel van de voorzieningen van de gemeente waar uw tweede woning of stacaravan staat.

 • Huisvestingsvergunning
  • Wilt u in een goedkope huur- of koopwoning gaan wonen, dan kan de gemeente soms bepalen dat u een huisvestigingsvergunning nodig hebt. Met deze huisvestingsvergunning regelt de gemeente een eerlijke verdeling van woonruimte als er sprake is van schaarse woonruimte. 

   De gemeente Waalwijk kent geen huisvestingsvergunning. U hoeft deze dus niet aan te vragen.

 • Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten
  • De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.

   Ook kunt u in het bezit zijn van onroerende goederen in de vorm van gebouwen, woningen, opstallen of percelen. Deze onroerende zaken kunt u aan de gemeente, verhuren, verpachten of verkopen.

    

 • Sociale huurwoning, urgentieverklaring
  • Urgentie is een middel waarmee woningcorporaties woningzoekenden met voorrang van een woning kunnen voorzien.