Vragen over het leggen van riool- of gasleidingen

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bodemvervuiling verwijderen
  • Ten behoeve van aankoop of verkoop van grond, bij bouwwerkzaamheden en bij ontwikkeling van een ruimtelijk plan is vaak een bodemonderzoek noodzakelijk. Een bodemonderzoek wordt door een milieu adviesbureau uitgevoerd wat erkend is volgens de regels van Kwalibo.

   Bodemrapportage online opvragen

 • Idee voor wijk of buurt
  • Als u bepaalde idee├źn heeft over de inrichting van uw woonomgeving kunt u, eventueel samen met andere bewoners, contact opnemen met de gemeente. Ook kunt u via de wijk en buurt tafels uw wensen hierover kenbaar maken.

    Klachten of opmerkingen over de openbare ruimte, kunt u bij de gemeente melden door onderstaand telefoonnummer te bellen of door dit formulier in te vullen, ook kunt u hier eventuele wensen kenbaar maken.
    

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond
  • Het zonder vergunning plaatsen van kabels en leidingen in de openbare grond is verboden. U dient voor het leggen van kabels en leidingen een vergunning of instemmingsbesluit aan te vragen. Voorts gelden voor vergunningverstrekking specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

 • Kadastrale informatie
  • Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster topografische gegevens, gegevens over beperkingen op onroerend goed en gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

   Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

 • Rioolaansluiting aanvragen
  • Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel tot aan de perceelgrens. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. 

   Rioolaansluiting online aanvragen