Vluchtelingenhulp aan vluchtelingen in Nederland

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bijstand, vrijwilligerswerk
  • Hebt u tijd over en wilt u zich maatschappelijk inzetten, dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. U verricht vrijwilligerswerk als u werk doet waarvoor u geen betaling ontvangt.

   Hebt u een bijstandsuitkering, dan moet u vooraf toestemming vragen aan Baanbrekers. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

    

 • Inburgeren
  • U gaat inburgeren in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het leven in Nederland. U kunt op verschillende manieren inburgeren.

   Voor meer informatie over inburgeren, kijk op www.inburgeren.nl.

   Voor meer informatie over Nederland, kunt u de volgende brochure downloaden: ''New in the Netherlands''

   Participatieverklaring

   Een verplicht onderdeel van inburgering is de participatieverklaring.
   Bent u vluchteling, dan kunt u voor informatie terecht bij Vluchtelingenwerk Waalwijk.
   Bent u geen vluchteling en afkomstig van buiten de Europese Unie dan kunt u zich aanmelden voor de workshop participatieverklaring via info@waalwijk.nl of 0416-683512.

   Let op: deze informatie geldt niet voor mensen die willen naturaliseren tot Nederlander. Hiervoor gelden andere eisen. Kijk hiervoor bij Nederlander worden door naturalisatie.

 • Nederlander worden door naturalisatie
  • Als u Nederlander wilt worden, zijn er verschillende voorwaarden waar u aan moet voldoen.

   Bij de naturalisatieprocedure krijgt u in Nederland met twee instanties te maken: de gemeente waar u woont en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
   De gemeente adviseert u en begeleidt u bij de eventuele aanvraag tot Nederlander. De IND neemt de uiteindelijke beslissing.

   Let op: mogelijk komt u in aanmerking voor de optieprocedure. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Kijkt u dan hier.

 • Vreemdelingenpaspoort
  • Woont u in Nederland en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Kunt u geen paspoort in het land van herkomst krijgen? Dan heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt.

   Afspraak maken