Vestiging van nieuwe horecabedrijven

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bedrijf vestigen
  • De gemeente Waalwijk heeft een eigen beleid om lokale bedrijvigheid te ontwikkelen. Op grond van dit beleid worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld.

 • Exploitatievergunning horecabedrijf
  • Wilt u een horecabedrijf exploiteren? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Deze vergunningsplicht geldt voor elk horecabedrijf, dus ook als u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u deze exploitatievergunning aanvragen.

   Binnen de gemeente Waalwijk is het mogelijk om vrijstelling te verlenen. Dit betekent dat zij standaard vrijstelling verleent voor deze vergunning, behalve wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding kan zijn. 

   Door de burgemeester kan vrijstelling verleend worden indien:
   a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en – handel hebben voorgedaan in of bij het horecabedrijf, dan wel
   b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid van de Algemene plaatselijke verordening.
    

   Exploitatievergunning aanvragen, Art. 2.28

 • Hotel, bed and breakfast of camping starten
  • Als u een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of het houden van een inrichting staakt, bent u verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk aan de gemeente te melden. Op deze manier blijft de gemeente op de hoogte wie zij kan aanspreken.