Verplichtingen aan de overheid bij het krijgen van een uitkering

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder
  • Ontvangt u een bijstandsuitkering van Baanbrekers dan kan Baanbrekers soms iemand anders verplichten de bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen. Er is dan sprake van ‘verhaal van bijstand’.

   Bijstand kan worden verhaald op je ouders als je jonger bent dan 21 jaar en bijstand krijgt. Bijstand kan ook worden verhaald op uw voormalig echtgenoot of echtgenote als u bijstand krijgt na de echtscheiding. 

    

 • Bijstand, heronderzoek
  • Krijgt u een uitkering, dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek. Dit periodieke onderzoek is er om vast te stellen of u nog steeds recht hebt op een uitkering. Naast deze heronderzoeken bekijkt Baanbrekers regelmatig hoe uw vooruitgang is bij het vinden van werk.

    

 • Bijstand, jaaropgave
  • Ontvangt u een bijstandsuitkering van Baanbrekers? U krijgt dan jaarlijks een jaaropgave. Dit geldt ook voor uitkeringen in het kader van de IOAW, IOAZ en de Bbz.

    

 • Bijstand, vakantie melden
 • Bijstand, verandering doorgeven
  • Hebt u een bijstandsuitkering, dan bekijkt Baanbrekers regelmatig of u er nog steeds recht op hebt. Meestal gebeurt dit per maand. Om dit te kunnen vaststellen, heeft Baanbrekers elke maand een aantal gegevens van u nodig. U vult deze gegevens in op een rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF). Andere benamingen voor dit maandbriefje zijn inkomstenverklaring, inlichtingenformulier of periodieke verklaring. Op dit formulier staan vragen die van invloed kunnen zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering.

   Inkomenswijziging direct doorgeven

 • Ondersteuning bij werk zoeken
  • Bent u werkloos en komt u in het kader van trajectbegeleiding in aanmerking voor bijscholing in de vorm van opleidingen of cursussen? U kunt dan voor de bijkomende kosten een vergoeding krijgen.