Verklaringen uit de gemeentelijke administratie zoals afschriften en uittreksels

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens
  • De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen.

   In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

   • ouders
   • nationaliteit
   • huwelijk of geregistreerd partnerschap
   • overlijden
   • inschrijving in de BRP
   • verblijfplaats (adres)
   • kinderen
   • verblijfstitel (als u uit een ander land komt)
   • gezagsverhouding en curatele
   • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart)
   • kiesrecht
 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand
  • LET OP: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. Let ook op dat u het afschrift aanvraagt in de juiste gemeente. Bijvoorbeeld: u woont in Waalwijk maar bent getrouwd in Breda. U vraagt het afschrift van uw huwelijksakte dan aan in Breda. 

   De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

   • geboorteakte
   • huwelijksakte
   • echtscheidingsakte
   • overlijdensakte

   U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

   Afschrift of uittreksel

   Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

   Afschrift burgerlijke stand aanvragen

   Bent u een ondernemer en heeft u een gerechtvaardigd belang, dan mag u ook een afschrift aanvragen. 

   Afschrift burgerlijke stand aanvragen met eHerkenning

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit
  • U kunt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit als ook een andere nationaliteit hebt. Dit doet u door een verklaring van afstand af te leggen bij de gemeente.

   Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan verliezen zij ook de Nederlandse nationaliteit. Behalve als de andere ouder nog wel de Nederlandse nationaliteit heeft.

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Bijvoorbeeld het bouwjaar van een gebouw of de gebruiksoppervlakte van een woning of bedrijf. U kunt deze gegevens digitaal opzoeken in de BAG via de site van het kadaster.

 • Bewijs van in leven zijn
 • Bewijs van Nederlanderschap
  • Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Op het bewijs staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Hiermee kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. Dit kan handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

   Bewijs van Nederlanderschap online aanvragen

 • Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren
  • De gemeente vraagt u soms om originele documenten te laten zien. Bijvoorbeeld:

   • als u zich wilt inschrijven;
   • een kind wilt erkennen of;
   • uw huwelijk of echtscheiding meldt.

   Als het om buitenlandse documenten gaat, dan wil de gemeente zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document.

   • Legalisatie betekent dat u officieel laat maken dat uw document echt is. Dit doet u in het land waar uw document is opgesteld.
   • Verificatie betekent dat u laat controleren of de inhoud van uw document betrouwbaar is. Dit regelt u bij de gemeente.
 • Geheimhouden persoonsgegevens
  • De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

   Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

 • Opvragen persoonsgegevens
  • De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties.

   Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP
  • LET OP: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. 

   De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms heeft u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Gaat u op vakantie met uw minderjarige kind(eren)? Dan kunt u een uittreksel nodig hebben waarop het ouderlijk gezag staat. U vraagt deze ook digitaal aan. Kies dan voor uittreksel ouderlijk gezag inclusief Engelse vertaling.

   Uittreksel online aanvragen

   Bent u ondernemer en bent u gemachtigd om een uittreksel aan te vragen?

   Uittreksel online aanvragen met eHerkenning

 • Verklaring onder ede of belofte
  • Soms hebt u een officieel brondocument nodig. Bijvoorbeeld om aan te tonen wie u bent, waar u woont, wat uw burgerlijke staat is of wanneer u bent geboren. U kunt hierbij denken aan een geboorteakte of een huwelijksakte.

   Alleen als u geen officieel brondocument hebt, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen. Als u dit doet, dan wordt de verklaring opgenomen in de Basisregistratie Personen.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens
  • De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente vragen gegevens te verwijderen. Dat kan alleen bij bepaalde gegevens die zeer privé zijn (privacygevoelige gegevens). Dit is het geval bij gegevens over adoptie of geslachtsverandering.

 • Waarmerken kopie of afschrift
  • De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel.

   Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor:

   • formele transacties, zoals het kopen van een huis;
   • gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument.

   Let op

   Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.