Verkeersregulering bij recreatieve evenementen binnen de bebouwde kom

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Berm gebruiken
  • Binnen de gemeente Waalwijk is het┬áverboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm, de glooing of de zijkant van een weg tenzij dit door de omstandigheden redelijkerwijs wordt vereist.

 • Geluidswagen gebruiken
  • Het is niet verboden om met een geluidswagen door de straten te rijden om oproepen te doen of om muziek te laten horen. U heeft hiervoor geen ontheffing nodig van de gemeente mits u geen overlast veroorzaakt voor de omgeving.

 • Kermis organiseren
  • Wilt u met een attractie op een kermis staan, dan hebt u een vergunning van de gemeente nodig. Het aantal attracties op een kermis is aan een maximum gebonden.

   Meer informatie over dit product vindt u bij "organiseren evenement"

 • Verkeersontheffing aanvragen
 • Verkeersonveilige situatie melden
  • Wilt u de verkeersveiligheid in uw leefomgeving verhogen?
   Gemeenten hebben hiervoor 30 km/u gebieden ontwikkeld. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. De gemeente heeft de uitvoering van 30 km/u gebieden gepland. Als uw omgeving pas laat aan de beurt is, kunt u de gemeente verzoeken de planning bij te stellen.