Vergunningen voor bedrijven om te kunnen verbouwen

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Boom kappen
  • U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor het kappen van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

   Wilt u een boom in een bestaand bos kappen, dan moet u dit altijd melden.

 • Conceptaanvraag (principeverzoek)
  • Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan in het bestemmingsplan en/of de welstandscriteria past, kunt u een conceptaanvraag indienen. Uw plan wordt getoetst aan de welstandseisen en er wordt beoordeeld of medewerking kan worden verleend als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan.

   Een conceptaanvraag is niet hetzelfde als een aanvraag omgevingsvergunning. Een conceptaanvraag is niet verplicht maar is bedoeld om de haalbaarheid van uw plan te toetsen alvorens u een aanvraag omgevingsvergunning indient. Dit heeft als voordeel dat u in beginsel minder kosten kwijt bent voor het laten maken van tekeningen e.d.. Voor een conceptaanvraag zijn de indieningsvereisten namelijk minder uitgebreid dan voor een omgevingsvergunning.

   Tegen een reactie op een conceptaanvraag is geen bezwaar of beroep mogelijk. Als de conceptaanvraag is goedgekeurd kunt u vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen.

   Wij streven er naar om een conceptaanvraag binnen 8 weken af te handelen. Dit is geen wettelijk vastgestelde termijn, maar een richtlijn.

   Er worden leges in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag. In 2019 bedragen deze kosten  € 364,20. Indien de conceptaanvraag positief wordt beoordeeld en de nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning niet afwijkt, worden deze legeskosten verrekend met de leges van de omgevingsvergunning.

 • Omgevingsvergunning
  • Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

   Wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en/of voldoet aan de welstandscriteria, kunt u een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag  houdt in dat u het college verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw plan.  U kunt online een conceptaanvraag doen:

   Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

   Conceptvergunning aanvragen

   Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. Verder dient u na het invullen van dit digitale formulier direct de digitale bijlage toe te voegen.

   Conceptvergunning aanvragen voor bedrijven

 • Slopen en asbest verwijderen
  • Gaat u slopen, breken, bouwen of verbouwen? Als het sloopafval asbest bevat, dan moet u altijd een sloopmelding indienen. Dit dient u 4 weken van tevoren te doen.

   Een sloopmelding is niet nodig als het sloopafval geen asbest bevat en de hoeveelheid afkomend sloopafval minder is dan 10 m3 (= de inhoud van één container).