Vergunningen en toestemmingen voor de horeca

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Alcoholvergunning
 • Exploitatievergunning horecabedrijf
  • Wilt u een horecabedrijf exploiteren? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Deze vergunningsplicht geldt voor elk horecabedrijf, dus ook als u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u deze exploitatievergunning aanvragen.

   Binnen de gemeente Waalwijk is het mogelijk om vrijstelling te verlenen. Dit betekent dat zij standaard vrijstelling verleent voor deze vergunning, behalve wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding kan zijn. 

   Door de burgemeester kan vrijstelling verleend worden indien:
   a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en – handel hebben voorgedaan in of bij het horecabedrijf, dan wel
   b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid van de Algemene plaatselijke verordening.
    

   Exploitatievergunning aanvragen, Art. 2.28

 • Festiviteit bedrijf, vereniging of school
  • U mag een paar keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw horecabedrijf, recreatiebedrijf of vereniging. Bijvoorbeeld:

   • een muziekoptreden bij een café
   • een straatfeest samen met andere horeca
   • een personeelsfeest van uw horecabedrijf
   • een toernooi van uw sportvereniging

   Wilt u een festiviteit organiseren? Dan meldt u dit bij de gemeente.

   Mee informatie kunt u ook vinden bij het product "evenement organiseren"

 • Geluidsapparatuur horecabedrijf
  • Wilt u in uw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken? U moet dit melden bij de gemeente. Vaak moet u bij deze melding een akoestisch rapport overleggen. Om geluidhinder te voorkomen kan de gemeente uw bedrijf maatwerkvoorschriften opleggen waarin technische voorzieningen en gedragsregels worden voorgeschreven.

 • Gokautomaat plaatsen
  • Wilt u een gokautomaat of kansspelautomaat in uw bedrijf neerzetten? U hebt voor plaatsing van deze speelautomaat een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente.

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren
  • Wilt u een kansspel organiseren, zoals een loterij, een bingo of een prijsvraag? Dan hebt u soms een vergunning nodig. Dit hangt af van het soort kansspel dat u organiseert. Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag.

 • Openingstijden horeca eenmalig aanpassen
  • Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? Dan kan dit in bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere evenementen als een jaarmarkt of jubileum. U moet hiervoor een sluitingstijdenontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Reclame plaatsen
  • Er zijn meer vormen van reclame-uitingen. Het plaatsen van een reclamebord aan de gevel van bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw of het permanent plaatsen van een reclamebord op de grond

   Voor de verschillende producten zijn verschillende vergunningen of toestemmingen benodigd.

   Voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden ten behoeve van evenementen (sandwich- of driehoeksborden) en voor het plakken van posters ten behoeve van bijvoorbeeld politieke, culturele of sportactiviteiten verwijzen wij u naar het product verwijzingsborden plaatsen, ontheffing