Vastleggen dat je een woning bewoont of een woning zoekt

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Huisnummer aanvragen of veranderen
  • De gemeente moet elk gebouw een nummer geven. Hebt u een nieuwbouwhuis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw huisnummer is? Dan vraagt u dit op bij de gemeente. Dit doet u ook als u een extra huisnummer nodig hebt, omdat u uw woning splitst.

   Als u woningen of bedrijven gaat samenvoegen, doet u bij de gemeente een verzoek tot het laten vervallen van de huisnummering.

   Als er ook een omgevingsvergunning nodig is voor de splitsing of vervangende nieuwbouw, is het toekennen van een nummeraanduiding hieraan gekoppeld. Bij een omgevingsvergunning waarbij sprake is van samenvoeging, zal een nummeraanduiding komen te vervallen.

 • Sociale huurwoning
  • De gemeente Waalwijk verhuurt geen woningen. Bent u als burger op zoek naar een woning die u wilt huren kunt u contact opnemen met:

   • Casade Woondiensten in Waalwijk (ook woningen in Sprang-Capelle), www.casade.nl of bel gratis 0800-5522222
    Woonwinkel Waalwijk: Grotestraat 409.
    Woonwinkel Kaatsheuvel: Jan de Rooijstraat 43


   •  

 • Woning splitsen
  • De laatste jaren komen er steeds meer verzoeken van mensen die hun woning willen splitsen in twee of meer woningen. Zij willen graag met familieleden onder één dak wonen, zorg bieden aan familieleden of het huis is zo groot dat er nog een woning in gerealiseerd kan worden.

   Voor woning splitsing pleiten de volgende argumenten:

   • Sociaal: Woningsplitsing biedt de mensen uit het buitengebied de kans in de eigen buurtgemeenschap te blijven wonen. Ook biedt woningsplitsing een mogelijkheid voor mantelzorg, kinderen kunnen daardoor voor hun ouders zorgen. Een ander voorbeeld is dat er meer generatiewoningen ontstaan waarbij grootouders, kinderen en kleinkinderen dicht bij elkaar kunnen wonen.
   • Landschappelijk: Door splitsing van woningen is het nieuw bouwen van woningen minder noodzakelijk (minder verstening). De karakteristieke dorpsrand van met name de kleine kernen kan zo behouden blijven.
   • Cultuurhistorisch/architectonisch: Door functieverandering kunnen waardevolle gebouwen behouden blijven. Bestaande hoofdgebouwen kunnen op deze wijze efficiënt worden benut.
     

   Onderscheid kan worden gemaakt in woningsplitsing en inwoning. Van inwoning is sprake als er een gemeenschappelijk huishouden wordt gevoerd en de verblijfsruimten gemeenschappelijk worden gebruikt. Andere aspecten zijn dat er sprake is van één telefoonaansluiting, één nutsaansluiting, e.d.

   Bij woningsplitsing is er sprake van een tweede woning die zelfstandig en permanent kan worden bewoond door een afzonderlijk huishouden.

 • Woonwagen, standplaats
  • In de gemeente zijn standplaatsen ingericht voor het plaatsen van woonwagens. Of u in aanmerking komt voor een eigen standplaats hangt af van de beschikbare plaatsen en van aanvullende criteria.