Uitvaart of begraven van overledenen

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand
  • LET OP: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. Let ook op dat u het afschrift aanvraagt in de juiste gemeente. Bijvoorbeeld: u woont in Waalwijk maar bent getrouwd in Breda. U vraagt het afschrift van uw huwelijksakte dan aan in Breda. 

   De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiƫle documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

   • geboorteakte
   • huwelijksakte
   • echtscheidingsakte
   • overlijdensakte

   U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

   Afschrift of uittreksel

   Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

   Afschrift burgerlijke stand aanvragen

   Bent u een ondernemer en heeft u een gerechtvaardigd belang, dan mag u ook een afschrift aanvragen. 

   Afschrift burgerlijke stand aanvragen met eHerkenning

 • Begraven of cremeren
  • Algemene informatie begraafplaatsen

   De begraafplaatsen van de gemeente Waalwijk bieden iedereen de mogelijkheid om begraven te worden in een groene omgeving. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor asbestemmingen.  U kunt de as verstrooien op een speciale plaats op de begraafplaats, de urn bijzetten in een eigen graf of plaatsen in een urnentuin.

   Wij garanderen de grafrust gedurende de termijn dat de grafrechten zijn uitgegeven voor nabestaanden. Bij de organisatie en uitvoering van plechtigheden hebben we aandacht voor de individuele wensen van onze klanten (binnen de kaders van de Wet op de Lijkbezorging en de gemeentelijke verordening begraafplaatsen).

 • Grafonderhoud
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vier gemeentelijke begraafplaatsen. Dit zijn de 'Begraafplaats Bloemendaal' aan de Bloemendaalweg te Waalwijk,  de begraafplaats 'Tilburgseweg' aan de Tilburgseweg en 'Heistraat' aan de Heistraat te Sprang-Capelle en de begraafplaats 'Roonlaan' aan de Roonlaan te Waspik.

   U bent als nabestaande echter verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf zelf en van de eventuele gedenktekens die er op geplaatst zijn.

 • Grafsteen of gedenkteken plaatsen
  • Wanneer u een grafsteen of gedenkplaat bij een graf wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning gedenktekens wordt meestal ingediend door een begrafenisondernemer.
   U kunt dit als nabestaande ook zelf doen.

 • Overlijden, aangifte
  • Meestal geeft de begrafenisondernemer bij de gemeente aan dat iemand is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. Dit doet u in het gemeentehuis van de gemeente waar diegene is overleden. Via dit formulier kunt u aangifte doen als particulier. Maak vervolgens telefonisch een afspraak.

   Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Ook op administratief vlak komt er veel bij kijken. Wij helpen u graag op weg met deze checklist van de Rijksoverheid. 

   Bent u begrafenisondernemer? Doe dan online aangifte. Let op: Om digitaal aangifte van overlijden met eHerkenning te kunnen doen, heeft u een eHerkenningsmiddel nodig op betrouwbaarheidsniveau EH2+

   Overlijdensaangifte doen met eHerkenning

   Registreren als uitvaartondernemer?

   Met dit formulier registreert u zich als uitvaartondernemer bij de gemeente Waalwijk. Na verwerking van uw registratie kunt u digitaal aangifte van overlijden doen.
   Dit is de volgende werkdag. Wilt u vandaag al digitaal aangifte doen? Neem dan na het versturen van het formulier contact op met de Burgerlijke Stand.

   Registreren als uitvaartondernemer

   Bent u begrafenisondernemer en doet u liever aangifte aan de balie in het stadhuis? Maak dan een afspraak.

   Welke (overheids)instanties krijgen bericht van een overlijden?

   Naar aanleiding van de overlijdensaangifte wordt het overlijden van een persoon verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). Daarna wordt er een geautomatiseerd bericht over het overlijden verstuurd naar overheidsinstanties zoals belastingdienst, pensioenfonds, zorgverzekering, rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).

   Berichtenbox op MijnOverheid:

   Binnen 24 uur na aangifte van overlijden bij het gemeentehuis krijgt het account van de overledene een overlijdensstatus. Daardoor is het niet langer mogelijk voor overheidsorganisaties om nieuwe berichten te sturen naar de Berichtenbox van de overledene. De betreffende overheidsorganisaties zullen in het geval van overlijden overschakelen op papieren post die wordt geadresseerd aan de erven van de overledene.