Uittreksels uit gemeentelijke registers

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Adresonderzoek
  • Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? U kunt de gemeente dan vragen om een adresonderzoek te doen. De gemeente controleert dan waar deze persoon werkelijk woont en of deze persoon op het juiste adres in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat. Is dit niet het geval, dan worden de gegevens aangepast.

   De gemeente moet verplicht een adresonderzoek opstarten bij twijfel over de juistheid van adresgegevens. Dit onderzoek wordt gestart op verzoek van de huidige bewoner (eigenaar of huurder) of nadat de gemeente een melding heeft ontvangen van een instantie die gegevens uit de BRP gebruikt.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand
  • Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een afschrift uit de burgerlijke stand aan. U krijgt dan een kopie van de officiële geboorteakte, huwelijksakte (met bewijs van echtscheiding). Uw aanvraag wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld.

   Voor onder meer een huwelijk, geregistreerd partnerschap, naturalisatie of naamswijziging hebt u schriftelijke documenten nodig. Enkele rechtsfeiten in uw leven (geboorte, huwelijk, overlijden) worden door de gemeente vastgelegd.

   Afschrift burgerlijke stand aanvragen

 • Bewijs van in leven zijn
 • Geboorteaangifte
  • De geboorte van een kind moet u binnen drie dagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. Één van de ouders doet aangifte. Als dit niet kan, moet iemand die aanwezig was bij de geboorte aangifte doen. U kunt online of aan de balie aangifte doen.

   Online geboorteaangifte

   Geboorteaangifte online doen

   Na de online aangifte maakt u een afspraak bij de gemeente. Uiterlijk drie dagen na de geboorte moet u uw handtekening onder de geboorteaangifte komen zetten. Deze ligt dan voor u klaar.

   Afspraak maken

   Aangifte aan de balie

   U kunt ook de gehele aangifte in het gemeentehuis komen doen. Maak hiervoor een afspraak.

   Afspraak maken

 • Geheimhouden persoonsgegevens
  • De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

   Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

 • Opvragen persoonsgegevens
  • De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij die van belang zijn voor de uitvoering van overheidstaken. Als u bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit geregistreerd. Zo is er van elke inwoner een verzameling van persoonsgegevens. Deze gegevens legt de gemeente vast in de Basisregistratie Personen (BRP).

   Wie krijgt er informatie?

   De gemeente geeft niet aan iedereen informatie over personen. Dit hangt af van de organisatie of persoon die om de gegevens uit de BRP vraagt.

   Overheidsinstellingen

   De gemeente is verplicht om informatie te geven aan bepaalde overheidsinstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld andere gemeenten, de Belastingdienst, politie, justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

   Organisaties met een wettelijke taak

   De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. Bijvoorbeeld aan advocaten en rechtbanken. De gemeente vraagt eerst toestemming als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

   Organisaties met een publiek doel

   De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens gebruiken voor een publiek doel. Bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, woningbouwverenigingen en vakorganisaties. De gemeente geeft geen informatie als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

 • Trouwen in het buitenland
  • Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen?

   Informatie hierover vindt u:

   • de Nederlandse ambassade in het land waar u wilt trouwen
   • de buitenlandse instantie die uw huwelijk gaat sluiten
 • Uittreksel persoonsgegevens BRP
  • De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms heeft u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

   Uittreksel online aanvragen

   Aanvraag akte of uittreksel vanwege tegemoetkoming NS aan slachtoffers en nabestaanden holocaust

   De NS geeft een tegemoetkoming aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die door hen vervoerd zijn naar concentratie- en vernietigingskampen en doorvoerkampen. Het gaat om slachtoffers zelf, hun weduwen, weduwnaars, kinderen of erfgenamen. De tegemoetkoming is aan te vragen van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020. Meer informatie.

   Akte of uittreksel aanvragen
   Nabestaanden hebben een akte of uittreksel nodig om de tegemoetkoming te krijgen. Ze moeten hun relatie met het slachtoffer kunnen aantonen. Het gaat om de volgende documenten:

   - bij weduwe of weduwnaar: uittreksel basisregistratie personen met gegevens over het huwelijk of een huwelijksakte.

   - bij een kind van het slachtoffer: uittreksel basisregistratie personen met oudergegevens of een geboorteakte.

   Vraag dit uittreksel kosteloos via dit webformulier aan.

 • Verhuizen naar buitenland
  • Verhuist u vanuit Waalwijk naar het buitenland (emigratie)? Of woont u komend jaar minimaal 8 maanden in het buitenland? Dan moet u dit aan de gemeente laten weten. Dit doet u 5 dagen voordat u vertrekt. Als er geen gezinsleden op het adres in Waalwijk blijven wonen, kunt u uw emigratie online doorgeven.

   Emigratie doorgeven met DigiD