Uittreksels uit gemeentelijke registers

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Adresonderzoek
  • Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? U kunt de gemeente dan vragen om een adresonderzoek te doen. De gemeente controleert dan waar deze persoon werkelijk woont en of deze persoon op het juiste adres in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat. Is dit niet het geval, dan worden de gegevens aangepast.

   De gemeente moet verplicht een adresonderzoek opstarten bij twijfel over de juistheid van adresgegevens. Dit onderzoek wordt gestart op verzoek van de huidige bewoner (eigenaar of huurder) of nadat de gemeente een melding heeft ontvangen van een instantie die gegevens uit de BRP gebruikt.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand
  • LET OP: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. 

   Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een afschrift uit de burgerlijke stand aan. U krijgt dan een kopie van de officiële geboorteakte, huwelijksakte (met bewijs van echtscheiding). Uw aanvraag wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld.

   Voor onder meer een huwelijk, geregistreerd partnerschap, naturalisatie of naamswijziging hebt u schriftelijke documenten nodig. De gemeente legt enkele rechtsfeiten in uw leven (geboorte, huwelijk, overlijden) vast.

   Afschrift burgerlijke stand aanvragen

   Bent u een ondernemer en heeft u een gerechtvaardigd belang, dan mag u ook een afschrift aanvragen. 

   Afschrift burgerlijke stand aanvragen met eHerkenning

 • Bewijs van in leven zijn
 • Geboorteaangifte
  • De geboorte van een kind moet u binnen drie dagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. Één van de ouders doet aangifte. Als dit niet kan, moet iemand die aanwezig was bij de geboorte aangifte doen. U kunt online of aan de balie aangifte doen.

   Online geboorteaangifte

   Geboorteaangifte online doen

   Na de online aangifte maakt u een afspraak bij de gemeente. Uiterlijk drie dagen na de geboorte moet u de online aangifte afronden op het stadhuis. De geboorteakte ligt dan al voor u klaar. U krijgt ook gelijk het BSN, burgerservicenummer, van uw pasgeboren kindje mee.  

   Afspraak maken

   Aangifte aan de balie

   U kunt ook de gehele aangifte in het gemeentehuis komen doen. Maak hiervoor een afspraak.

   Afspraak maken

 • Geheimhouden persoonsgegevens
  • De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

   Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

 • Opvragen persoonsgegevens
  • De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties.

   Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid.

 • Trouwen in het buitenland
  • Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen?

   Informatie hierover vindt u:

   • de Nederlandse ambassade in het land waar u wilt trouwen
   • de buitenlandse instantie die uw huwelijk gaat sluiten
 • Uittreksel persoonsgegevens BRP
  • LET OP: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. 

   De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms heeft u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Gaat u op vakantie met uw minderjarige kind(eren)? Dan kunt u een uittreksel nodig hebben waarop het ouderlijk gezag staat. U vraagt deze ook digitaal aan. Kies dan voor uittreksel ouderlijk gezag inclusief Engelse vertaling.

   Uittreksel online aanvragen

   Bent u ondernemer en bent u gemachtigd om een uittreksel aan te vragen?

   Uittreksel online aanvragen met eHerkenning

 • Verhuizen naar buitenland
  • Verhuist u vanuit Waalwijk naar het buitenland (emigratie)? Of woont u komend jaar minimaal 8 maanden in het buitenland? Dan moet u dit aan de gemeente laten weten. Dit doet u vanaf 5 dagen voordat u vertrekt. Als er geen gezinsleden op het adres in Waalwijk blijven wonen, kunt u uw emigratie online doorgeven.

   Emigratie doorgeven met DigiD