Uitbreiden of wijzigen van een bedrijf

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen
  • Geef het altijd aan de gemeente door als uw bedrijf de bedrijfsinrichting verandert. Bijvoorbeeld omdat u processen of activiteiten aanpast of uitbreidt. U moet dit vooraf melden bij de gemeente. Soms moet u zelfs een omgevingsvergunning hiervoor aanvragen.

   Meer informatie over dit product kunt u vinden bij Milieu, vergunning of melding.

 • Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen
  • Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Meestal worden deze uitgegeven door de gemeente zelf. Bij gebruik van het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden, die onder meer zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. U komt alleen in aanmerking voor het bedrijfsterrein als u voldoet aan deze voorwaarden. De uitgifte van gronden ten behoeve van bedrijven/industrie geschiedt volgens vaste uitgifteprijzen, maar ook in erfpacht.    

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren
  • De gemeente Waalwijk heeft geen bedrijfsverzamelgebouw in beheer. Er zijn binnen de gemeente wel een aantal gebouwen waar meerdere bedrijven in gevestigd zijn, maar de verhuur van delen van deze panden gebeurt door de makelaardij.

 • Gemeentegrond gebruiken
  • Wilt u grond gebruiken van de gemeente voor het plaatsen van een container of voor het plaatsen van bouwmaterialen? Dan meldt u dit aan de gemeente. Gebruik hiervoor het digitale formulier.

   Meldt u het verzoek tot het gebruik aan de gemeente en houdt u zich aan de voorwaarden* die in het formulier staan, dan krijgt u automatisch toestemming om de grond te gebruiken. Let op, gaat het om een enkele bouwcontainer, dan geldt de toestemming voor maximaal 1 maand. Wilt u de bouwcontainer langer gebruiken, dan vraagt u na deze maand opnieuw toestemming.

   U mag dan de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar. Doet u dit niet dan is het gebruik illegaal. Wij laten dan de container of bouwmaterialen verwijderen. Deze kosten komen voor uw rekening.

    Let op! Voor het gebruiken van de grond betaalt u precariobelasting.