Toezicht op de verbouw door bewoners

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Aanschrijving door de gemeente
  • De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Overtreedt u wettelijke regels? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

   Op welke overtredingen let de gemeente?

   • bouwen zonder omgevingsvergunning
   • gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan
   • illegaal houden van dieren
   • op een verkeerde manier huisvuil aanbieden
 • Bouw en verbouwing, controle
  • De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een bouwvergunning is. Ook controleert de gemeente op werktijden, veilige werkplek, lawaai, trillingen en afval.

   Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Bouwwerk, gereedmelding
  • Onderstaande punten bent u verplicht te melden bij gemeente Waalwijk. Meld dit in elk geval zeven dagen voor aanvang van de werkzaamheden.

   Uitzetten van de bouw

   Met bouwen mag pas worden begonnen als door de gemeente het straatpeil is aangegeven en de rooilijnen en/of de bebouwingsgrenzen zijn aangegeven. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Team Ontwerp Openbare Ruimte via 0416-683456.

   Start van de bouwwerkzaamheden

   Met bouwen mag pas worden begonnen als u een melding heeft gedaan van de start van de werkzaamheden.

   Meld de start van uw bouwwerkzaamheden

   Start van onderdelen van bouwwerkzaamheden

   U kunt onderstaande bouwwerkzaamheden melden bij info@waalwijk.nl onder vermelding van het zaaknummer.

   • de ontgravingwerkzaamheden;
   • de grondverbeteringswerkzaamheden;
   • het inbrengen van de funderingspalen;
   • het betonstorten (om de wapening, de bekisting en de afstempeling daarvan te laten keuren).

   Gereed melden bouwwerkzaamheden

   Het in gebruik geven of nemen van een bouwwerk is pas toegestaan als u vooraf een melding heeft gedaan dat de bouwwerkzaamheden gereed zijn en als er gebouwd is overeenkomstig de omgevingsvergunning.

   Meld dat uw bouwwerkzaamheden gereed zijn

 • Verplichte verbetering woning
  • Uw woning, woonkeet of woonwagen moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Is dit niet (meer) zo? Dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren. Als u dit niet doet kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u.