Tijdelijke verkeersaanpassingen bij werken op en rond de weg

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bijzonder transport
  • Wilt u grote goederen, zoals een groot jacht, een recreatiewoning of grote machine vervoeren binnen de gemeentegrenzen? Kijk dan eerst of het transport valt binnen de wettelijke transporteisen. Is het transport langer, breder, hoger of zwaarder dan toegestaan, dan kunt u misschien een ontheffing krijgen.

 • Idee voor wijk of buurt
  • Als u bepaalde idee├źn heeft over de inrichting van uw woonomgeving kunt u, eventueel samen met andere bewoners, contact opnemen met de gemeente. Ook kunt u via de wijk en buurt tafels uw wensen hierover kenbaar maken.

    Klachten of opmerkingen over de openbare ruimte, kunt u bij de gemeente melden door onderstaand telefoonnummer te bellen of door dit formulier in te vullen, ook kunt u hier eventuele wensen kenbaar maken.
    

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond
  • Het zonder vergunning plaatsen van kabels en leidingen in de openbare grond is verboden. U dient voor het leggen van kabels en leidingen een vergunning of instemmingsbesluit aan te vragen. Voorts gelden voor vergunningverstrekking specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

 • Verkeersontheffing aanvragen
 • Verkeersonveilige situatie melden
  • Wilt u de verkeersveiligheid in uw leefomgeving verhogen?
   Gemeenten hebben hiervoor 30 km/u gebieden ontwikkeld. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. De gemeente heeft de uitvoering van 30 km/u gebieden gepland. Als uw omgeving pas laat aan de beurt is, kunt u de gemeente verzoeken de planning bij te stellen.

 • Verwijzingsborden plaatsen
  • Organiseert u een (groot) evenement zoals een kermis, voorstelling of braderie? U kunt dan verwijzingsborden plaatsen langs de weg.

   Er zijn twee manieren om dit te doen:

   -u kunt verwijzingsborden plaatsen om lichtmasten; de zogeheten driehoeksborden of sandwichborden. U mag dit alleen doen als u bij de gemeente een toestemming aanvraagt. 

   -op de vrije aanplakplaatsen. Onder het tabblad Documenten vindt u een bijlage met de vrije aanplakplaatsen in onze gemeente.

   Toestemming voor plaatsen verwijzingsborden aanvragen