Tijdelijke verkeersaanpassingen bij evenementen

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Demonstratie of protestactie houden
  • Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente.

 • Evenement organiseren
  • Als u een evenement in de Gemeente Waalwijk wilt organiseren is voor kleine evenementen (met minder dan 350 bezoekers) zoals buurtfeesten voortaan geen vergunning meer nodig, maar is een melding voldoende. Deze melding dient u minimaal 15 werkdagen voor aanvang van het klein evenement in te dienen.

   Bij grotere evenementen is vaak een vergunning, een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar nodig. Dit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (deze APV vindt u bovenaan de pagina Openbare orde en veiligheid). Het is belangrijk dat u de vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar tijdig (dat wil zeggen acht weken vooraf) aanvraagt.

   Klein evenement melden 

   Middelgroot of groot evenement online aanvragen

 • Kermis organiseren
  • Wilt u met een attractie op een kermis staan, dan hebt u een vergunning van de gemeente nodig. Het aantal attracties op een kermis is aan een maximum gebonden.

   Meer informatie over dit product vindt u bij "organiseren evenement"

 • Materialen lenen
  • Als u een vergunning, een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar heeft aangevraagd voor een evenement kunt u, indien nodig, gebruik maken van gemeentelijke materialen waaraan kosten zijn verbonden. De kosten worden alleen in rekening gebracht voor commerciële evenementen én voor evenementen met meer dan 1600 bezoekers.

   Gemeentelijke materialen online aanvragen

 • Rommelmarkt
  • Wilt u een rommelmarkt organiseren die voor publiek toegankelijk is, dan hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

   Meer informatie over dit product kunt u vinden bij het product "evenement organiseren".

 • Verkeersontheffing aanvragen
 • Verwijzingsborden plaatsen
  • Organiseert u een (groot) evenement zoals een kermis, voorstelling of braderie? U kunt dan verwijzingsborden plaatsen langs de weg.

   Er zijn twee manieren om dit te doen:

   -u kunt verwijzingsborden plaatsen om lichtmasten; de zogeheten driehoeksborden of sandwichborden. U mag dit alleen doen als u bij de gemeente een toestemming aanvraagt. 

   -op de vrije aanplakplaatsen. Onder het tabblad Documenten vindt u een bijlage met de vrije aanplakplaatsen in onze gemeente.

   Toestemming voor plaatsen verwijzingsborden aanvragen