Registreren van geboren kind

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand
  • LET OP: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. 

   Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een afschrift uit de burgerlijke stand aan. U krijgt dan een kopie van de officiële geboorteakte, huwelijksakte (met bewijs van echtscheiding). Uw aanvraag wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld.

   Voor onder meer een huwelijk, geregistreerd partnerschap, naturalisatie of naamswijziging hebt u schriftelijke documenten nodig. De gemeente legt enkele rechtsfeiten in uw leven (geboorte, huwelijk, overlijden) vast.

   Afschrift burgerlijke stand aanvragen

   Bent u een ondernemer en heeft u een gerechtvaardigd belang, dan mag u ook een afschrift aanvragen. 

   Afschrift burgerlijke stand aanvragen met eHerkenning

 • Geboorteaangifte
  • De geboorte van een kind moet u binnen drie dagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. Één van de ouders doet aangifte. Als dit niet kan, moet iemand die aanwezig was bij de geboorte aangifte doen. U kunt online of aan de balie aangifte doen.

   Online geboorteaangifte

   Geboorteaangifte online doen

   Na de online aangifte maakt u een afspraak bij de gemeente. Uiterlijk drie dagen na de geboorte moet u de online aangifte afronden op het stadhuis. De geboorteakte ligt dan al voor u klaar. U krijgt ook gelijk het BSN, burgerservicenummer, van uw pasgeboren kindje mee.  

   Afspraak maken

   Aangifte aan de balie

   U kunt ook de gehele aangifte in het gemeentehuis komen doen. Maak hiervoor een afspraak.

   Afspraak maken

 • Levenloos geboren kind registreren
  • Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont. 

   Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. 

   Indienen verzoek

   Als u dit wenst kunt u een verzoek sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar u ingeschreven staat in de BRP. Dit kan via bovenstaand digitaal formulier. U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. Maak hiervoor een brief die door u is ondertekend en stuur een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee. Wilt u het verzoek liever persoonlijk doen? Maak dan telefonisch een afspraak bij de Burgerlijke Stand balie via ons klant contactcentrum op 0416-683456.

   Uw verzoek bevat in ieder geval de volgende informatie:

   • Uw naam, adres en geboortedatum
   • Uw verzoek om de gegevens van uw kind in uw persoonsgegevens op te nemen
   • De gegevens van uw kind (geboortedatum, geboorteplaats en de volledige naam
   • Als er een akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte en u heeft hiervan een kopie, stuurt u deze dan mee met uw verzoek
   • Is er een akte opgemaakt, maar u heeft hiervan geen kopie: geef dan in uw verzoek door op welke datum en in welke plaats de geboorte heeft plaatsgevonden. De gemeente Waalwijk zal de akte dan opvragen bij de betreffende gemeente.

   Als er geen akte is opgemaakt ten tijde van de geboorte dan moet u eerst contact opnemen met de gemeente waar de geboorte plaats heeft gevonden om de akte op te laten maken. Daarna kunt u in de gemeente waar u ingeschreven staat verzoeken om registratie in uw persoonsgegevens.

   Afhandeling verzoek

   Binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek moet hieraan gevolg worden gegeven. De gegevens van uw kind worden dan op de persoonslijst van de verzoekende ouder opgenomen. U krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging van de gemeente. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en bij de medewerkers van de gemeente die geautoriseerd zijn om deze gegevens te zien. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

   Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen is een persoonlijk verzoek. Elke ouder moet om die reden zelfstandig een verzoek indienen.

   Meer informatie?

   Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk.

   Op onderstaande website kunt u alle informatie vinden over dit onderwerp:

   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/registratie-levenloos-geboren-kind

 • Verklaring onder ede of belofte
  • Soms hebt u een officieel brondocument nodig. Bijvoorbeeld om aan te tonen wie u bent, waar u woont, wat uw burgerlijke staat is of wanneer u bent geboren. U kunt hierbij denken aan een geboorteakte of een huwelijksakte.

   Alleen als u geen officieel brondocument hebt, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen. Als u dit doet, dan wordt de verklaring opgenomen in de Basisregistratie Personen.