Regelmatig geld krijgen van de overheid voor gehandicapten

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

  • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)
    • Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden en heeft u een WW-uitkering ontvangen, dan hebt u mogelijk recht op een uitkering volgens de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Met deze bijstandsregeling krijgt u een inkomen op sociaalminimumniveau.

       

  • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
    • Bent u zelfstandige geweest en bent u nu op latere leeftijd werkloos, waardoor uw inkomen lager is dan het sociale minimum? U hebt dan recht op een uitkering volgens de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). U kunt de uitkering ook aanvragen als u binnenkort werkloos wordt.