Persoon of organisatie voordragen voor een Koninklijke onderscheiding

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Hofleverancier worden
  • De titel Hofleverancier is een koninklijke onderscheiding in de vorm van een predicaat waardoor een onderneming het Koninklijk wapen mag voeren met de toevoeging Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Het is een soort visitekaartje waarmee u zich onderscheidt van uw branchegenoten. Deze titel krijgt u dan ook niet zo maar. Let dus op de voorwaarden.

 • Koninklijk Predicaat
  • Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding waardoor een onderneming of vereniging de aanduiding ‘Koninklijk’ aan haar naam mag toevoegen en de Koninklijke kroon mag voeren, bijvoorbeeld op briefpapier. Het is een soort visitekaartje waarmee u zich onderscheidt van uw branchegenoten. U kunt het predicaat alleen krijgen als u aan strikte voorwaarden voldoet.

 • Koninklijke Erepenning
  • Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen. De erepenning kan worden uitgereikt bij de viering van een bijzonder jubileum van een vereniging of instelling. Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente. Zijne Majesteit de Koning kent de Koninklijke Erepenning toe.

 • Koninklijke onderscheiding, lintje
  • Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen.

   Neem voor vragen contact op met dhr. B. de Gouw via 0416-683622 of mail naar kabinetszaken@waalwijk.nl