Overlast veroorzaakt door bewoners

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bijen houden
  • Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom is het in sommige gevallen verboden om bijen te houden. Wilt u dit toch doen, dan moet u hiervoor een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente.

 • Boom kappen
  • U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor het kappen van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

   Wilt u een boom in een bestaand bos kappen, dan moet u dit altijd melden.

 • Caravan parkeren op de openbare weg
  • In de Algemene Plaatselijke Verordening van vrijwel alle gemeenten in Nederland is een artikel opgenomen dat het parkeren van een kampeermiddel maximaal drie achtereenvolgende dagen toestaat. Uit de toelichting van de Algemene Plaatselijke Verordening blijkt dat de wetgever de periode van drie opeenvolgende dagen heeft bedoeld voor het vullen en naderhand leegmaken van het kampeermiddel. Langer dan drie achtereenvolgende dagen een kampeermiddel parkeren aan de openbare weg is verboden.
   Indien het vullen of leegmaken van het kampeermiddel niet binnen drie dagen kan worden afgerond of bijvoorbeeld een reparatie ter plaatse noodzakelijk is, kan het college een ontheffing van het verbod verlenen voor een iets langere periode.

   Bovenstaande geldt ook voor woonwagens, kampeerwagens, campers, magazijnwagens, keetwagens, aanhangwagens en vouwwagens.

 • Dieren houden
  • Het is niet altijd toegestaan om dieren in grotere hoeveelheden te houden. Wilt u dit toch doen omdat u fokker bent of dieren houdt als hobby? Vraag dan bij de gemeente na of u een vergunningaaanvraag of melding moet indienen. 

   Meer informatie hierover kunt u vinden bij Milieu, vergunning of melding of omgevingsvergunning

 • Duiven laten uitvliegen
  • Door de provincie Noord-Brabant is een periode en tijd bepaald dat de duiven niet mogen uitvliegen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Provincie Noord-Brabant.