Overlast van evenementen

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Demonstratie of protestactie houden
  • Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente.

 • Evenement organiseren
  • Als u een evenement in de Gemeente Waalwijk wilt organiseren is voor kleine evenementen (met minder dan 350 bezoekers) zoals buurtfeesten voortaan geen vergunning meer nodig, maar is een melding voldoende. Deze melding dient u minimaal 15 werkdagen voor aanvang van het klein evenement in te dienen.

   Bij grotere evenementen is vaak een vergunning, een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar nodig. Dit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (deze APV vindt u bovenaan de pagina Openbare orde en veiligheid). Het is belangrijk dat u de vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar tijdig (dat wil zeggen acht weken vooraf) aanvraagt.

   Klein evenement melden 

   Middelgroot of groot evenement online aanvragen

 • Geluidswagen gebruiken
  • Het is niet verboden om met een geluidswagen door de straten te rijden om oproepen te doen of om muziek te laten horen. U heeft hiervoor geen ontheffing nodig van de gemeente mits u geen overlast veroorzaakt voor de omgeving.

 • Kermis organiseren
  • Wilt u met een attractie op een kermis staan, dan hebt u een vergunning van de gemeente nodig. Het aantal attracties op een kermis is aan een maximum gebonden.

   Meer informatie over dit product vindt u bij "organiseren evenement"

 • Verkeersontheffing aanvragen
 • Verwijzingsborden plaatsen
  • Organiseert u een (groot) evenement zoals een kermis, voorstelling of braderie? U kunt dan verwijzingsborden plaatsen langs de weg.

   Er zijn twee manieren om dit te doen:

   -u kunt verwijzingsborden plaatsen om lichtmasten; de zogeheten driehoeksborden of sandwichborden. U mag dit alleen doen als u bij de gemeente een toestemming aanvraagt. 

   -op de vrije aanplakplaatsen. Onder het tabblad Documenten vindt u een bijlage met de vrije aanplakplaatsen in onze gemeente.

   Toestemming voor plaatsen verwijzingsborden aanvragen