Officiële verklaringen door de gemeente bekrachtigd

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)
  • Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

   Gaat het om een buitenlandse instantie die hierom vraagt, dan kunt u dit aantonen met een attestatie de vita. Vraag persoonlijk de attestatie de vita aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking
  • Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien.

   Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking naar die persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren.

 • Bewijs van in leven zijn
 • Bijstand, jaaropgave
  • Ontvangt u een bijstandsuitkering van Baanbrekers? U krijgt dan jaarlijks een jaaropgave. Dit geldt ook voor uitkeringen in het kader van de IOAW, IOAZ en de Bbz.

    

 • Handtekening legaliseren
  • Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren. Daarmee verklaart de gemeente dat de handtekening echt is.

   Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd. Ook als u ergens uw toestemming voor geeft, is legalisatie soms nodig.

 • Jeugdlintje
  • De gemeente  Waalwijk wil graag kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in het zonnetje zetten voor een bijzondere prestatie. Kinderen zetten zich soms vrijwillig in voor anderen, voor Waalwijk of leveren een bijzondere prestatie. Deze kinderen zijn uitblinkers in onze gemeente. Daarvoor bestaat het Jeugdlintje.
    

 • Kind erkennen vóór de geboorte
  • U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

   Erkenning niet nodig

   U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

   • huwelijk met de moeder
   • geregistreerd partnerschap met de moeder

   Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

   Ouderlijk gezag

   Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

 • Koninklijke onderscheiding, lintje
  • Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen.

   Neem voor vragen contact op met dhr. B. de Gouw via 0416-683622 of mail naar kabinetszaken@waalwijk.nl

 • Ontkenning vaderschap door moeder
  • Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen als deze 2 punten van toepassing zijn:

   • Uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind.
   • U leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

   Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank.

 • Trouwen in het buitenland
  • Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen?

   Informatie hierover vindt u:

   • de Nederlandse ambassade in het land waar u wilt trouwen
   • de buitenlandse instantie die uw huwelijk gaat sluiten
 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Om dit aan te vragen moet u het volgende doen.

   • Download het formulier van de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
   • Vul het volledig in samen met de begunstigde (werkgever).
   • Maak een afspraak bij de gemeente Waalwijk. Neem het volgende mee:
    • Het door u en uw werkgever ingevulde formulier.
    • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier.
    • Een geldig identiteitsbewijs.
    • Een bankpas of geld. U betaalt bij de aanvraag.

   Vraagt de begunstigde (werkgever) de VOG voor u aan, dan kan dit online.


   Afspraak maken

   Afhandeltermijn
   Binnen 10 werkdagen ontvangt u van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis de VOG of een afwijzing per post thuis.

 • Verklaring onder ede of belofte
  • Soms hebt u een officieel brondocument nodig. Bijvoorbeeld om aan te tonen wie u bent, waar u woont, wat uw burgerlijke staat is of wanneer u bent geboren. U kunt hierbij denken aan een geboorteakte of een huwelijksakte.

   Alleen als u geen officieel brondocument hebt, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen. Als u dit doet, dan wordt de verklaring opgenomen in de Basisregistratie Personen.