Mogen parkeren van een (gemotoriseerd) voertuig

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Berm gebruiken
  • Binnen de gemeente Waalwijk is het verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm, de glooing of de zijkant van een weg tenzij dit door de omstandigheden redelijkerwijs wordt vereist.

 • Caravan parkeren op de openbare weg
  • In de Algemene Plaatselijke Verordening van vrijwel alle gemeenten in Nederland is een artikel opgenomen dat het parkeren van een kampeermiddel maximaal drie achtereenvolgende dagen toestaat. Uit de toelichting van de Algemene Plaatselijke Verordening blijkt dat de wetgever de periode van drie opeenvolgende dagen heeft bedoeld voor het vullen en naderhand leegmaken van het kampeermiddel. Langer dan drie achtereenvolgende dagen een kampeermiddel parkeren aan de openbare weg is verboden.
   Indien het vullen of leegmaken van het kampeermiddel niet binnen drie dagen kan worden afgerond of bijvoorbeeld een reparatie ter plaatse noodzakelijk is, kan het college een ontheffing van het verbod verlenen voor een iets langere periode.

   Bovenstaande geldt ook voor woonwagens, kampeerwagens, campers, magazijnwagens, keetwagens, aanhangwagens en vouwwagens.

 • Gehandicaptenparkeerkaart
  • Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

   De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking.  De gemeente bepaalt welke instantie.

   Meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart vindt u op waalwijzer.nl

 • Gehandicaptenparkeerplaats
  • U kunt bij de gemeente een aanvraag indienen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
   U komt hiervoor in aanmerking, wanneer de afstand van de openbare parkeerplaatsen in uw woonomgeving naar uw woning te groot voor u is. Bij de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt een bord met het kenteken van uw auto. U bent dan de enige die gebruik mag maken van deze parkeerplaats.

   Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen


   Heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats en gaat u verhuizen en wilt u de gehandicaptenparkeerplaats laten verplaatsen naar uw nieuwe adres? Regel dit online.

   Gehandicaptenparkeerplaats verhuizen

   Is uw kenteken gewijzigd doordat u een nieuwe auto heeft? Mail ons het oude én het nieuwe kenteken door naar info@waalwijk.nl of neem telefonisch contact met ons op, via telefoonnummer 0416-683456 en vraag naar de front office.

   De medewerkers van Team Buitendienst printen uw nieuwe kenteken uit op een sticker en zorgen er dan voor dat het nieuwe kenteken zo spoedig mogelijk bevestigd wordt op het bestaande onderbord aan de paal.

 • Mobiel parkeren
  • In Waalwijk kunt u betaald parkeren d.m.v. het zogenaamde Mobiel parkeren. Dit is een manier om snel, makkelijk en veilig achteraf parkeerbelasting te betalen via de mobiele telefoon. Dit betaalmiddel wordt aangeboden op alle parkeerplaatsen in het Waalwijkse centrum waar betaald parkeren geldt, met uitzondering van de terreinen met een slagboom. Daar kunt u al achteraf betalen.

   U kunt eenvoudig betalen met uw mobiel via de landelijke parkeerproviders. U laat via de app, sms of telefoon weten dat u geparkeerd staat en betaalt achteraf. U hoeft niet meer langs de betaalautomaat. Bij terugkomst meldt u zich via de app weer af. De parkeerkosten worden van uw rekening afgeschreven.

 • Parkeerontheffing
  • Een parkeerontheffing is voor mensen die werken of wonen in het gebied waar betaald wordt geparkeerd. Met een parkeerontheffing mag men parkeren in de bij de toekenning van de ontheffing aangegeven parkeerzone, zonder te betalen bij de parkeermeter. Met een parkeerontheffing heeft u geen plaatsgarantie; een parkeerontheffing is 24 uur per dag geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

   Kenteken(s)
   Aan de ontheffing worden maximaal drie kentekens gekoppeld. De ontheffing kan zodoende gebruikt worden voor het parkeren van meerdere auto's, zij het niet tegelijkertijd. U bepaalt zelf welk kenteken wanneer gebruikt wordt en kunt dit onbeperkt wisselen.

   U kunt een parkeerontheffing uitsluitend digitaal aanvragen in de webshop van P1.

   Parkeerontheffing online aanvragen

 • Parkeervergunning
  • Bewoners, bedrijven en hun werknemers in de schil (het gebied rondom het Waalwijkse centrum - net buiten de betaald parkeerzone) die niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

   Deze vergunningen worden alleen verleend voor gebieden waar zonder vergunning niet geparkeerd mag worden. Het verlenen van parkeervergunningen wordt voor de gemeente uitgevoerd door het bedrijf P1. U kunt een parkeervergunning digitaal aanvragen in de webshop van P1.

   Parkeervergunning online aanvragen

   Ook kunt in de webshop van P1 uw parkeervergunning wijzigen of opzeggen.

   Parkeervergunning online wijzigen of opzeggen

 • Parkeren in de blauwe zone
  • In de gemeente Waalwijk worden geen ontheffingen verleend voor het langer parkeren in de blauwe zone.