Mededeling over gemeentelijk groen, dus bomen, planten, struiken, perken

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

  • Boom kappen
    • U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor het kappen van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

      Wilt u een boom in een bestaand bos kappen, dan moet u dit altijd melden.

  • Melding woon- en leefomgeving
    • Is de openbare weg of een andere openbare plek in de gemeente volgens u ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en verzoeken om deze plek schoon te maken.