Materiële ondersteuning van sport- of maatschappelijke verenigingen

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bijstand, vrijwilligerswerk
  • Hebt u tijd over en wilt u zich maatschappelijk inzetten, dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. U verricht vrijwilligerswerk als u werk doet waarvoor u geen betaling ontvangt.

   Hebt u een bijstandsuitkering, dan moet u vooraf toestemming vragen aan Baanbrekers. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

    

 • Gemeentegrond gebruiken
  • Wilt u grond gebruiken van de gemeente voor het plaatsen van een container of voor het plaatsen van bouwmaterialen? Dan meldt u dit aan de gemeente. Gebruik hiervoor het digitale formulier.

   Meldt u het verzoek tot het gebruik aan de gemeente en houdt u zich aan de voorwaarden* die in het formulier staan, dan krijgt u automatisch toestemming om de grond te gebruiken. Let op, gaat het om een enkele bouwcontainer, dan geldt de toestemming voor maximaal 1 maand. Wilt u de bouwcontainer langer gebruiken, dan vraagt u na deze maand opnieuw toestemming.

   U mag dan de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar. Doet u dit niet dan is het gebruik illegaal. Wij laten dan de container of bouwmaterialen verwijderen. Deze kosten komen voor uw rekening.

    Let op! Voor het gebruiken van de grond betaalt u precariobelasting.

 • Gemeentelijk pand gebruiken
  • U kunt de gemeente toestemming vragen voor het gebruik van de gemeentehuizen, voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, (toneel/muziek)uitvoeringen of bijeenkomsten:

   • Het gemeentehuis aan de Taxandriaweg 6.
   • Het Kropholler en voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein 2 te Waalwijk.
   • Het voormalige gemeentehuis in Sprang-Capelle
     
 • Materialen lenen
  • Als u een vergunning, een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar heeft aangevraagd voor een evenement kunt u, indien nodig, gebruik maken van gemeentelijke materialen waaraan kosten zijn verbonden. De kosten worden alleen in rekening gebracht voor commerciële evenementen én voor evenementen met meer dan 1600 bezoekers.

   Gemeentelijke materialen online aanvragen

 • Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten
  • De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.

   Ook kunt u in het bezit zijn van onroerende goederen in de vorm van gebouwen, woningen, opstallen of percelen. Deze onroerende zaken kunt u aan de gemeente, verhuren, verpachten of verkopen.