Kwesties over bouwgrond voor bedrijven

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Bijvoorbeeld het bouwjaar van een gebouw of de gebruiksoppervlakte van een woning of bedrijf. U kunt deze gegevens digitaal opzoeken in de BAG via de site van het kadaster.

 • Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen
  • Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Meestal worden deze uitgegeven door de gemeente zelf. Bij gebruik van het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden, die onder meer zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. U komt alleen in aanmerking voor het bedrijfsterrein als u voldoet aan deze voorwaarden. De uitgifte van gronden ten behoeve van bedrijven/industrie geschiedt volgens vaste uitgifteprijzen, maar ook in erfpacht.    

 • Graafmelding
  • Wilt u met een graafmachine werkzaamheden uitvoeren in een ondergrond waarin kabels en leidingen liggen? U moet volgens de wet WION een graafmelding doen bij het Kadaster. Als u in de gemeentegrond gaat werken dient u zich te melden bij de gemeente voor aanvang van de werkzaamheden.

   Na de graafmelding ontvangt u informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. Deze informatie hebt u nodig om graafschade aan de kabels en leidingen te voorkomen.

 • Rioolaansluiting aanvragen
  • Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel tot aan de perceelgrens. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. 

   Rioolaansluiting online aanvragen