Kosten die men heeft bij het bewonen van een woning

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afvalstoffenheffing
  • U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing in Waalwijk wordt opgebouwd op basis van de Diftar methodiek. Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt iedereen, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart". Het doel van Diftar is het restafval te beperken en de kosten eerlijk te verdelen. Naarmate minder afval wordt aangeboden, wordt ook minder betaald. Diftar is een systeem waarbij de burger een deel van de afvalstoffenheffing betaalt gerelateerd aan het aantal aangeboden kilo's afval. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing dan kunt u bezwaar maken.

   Doel
   De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Hiermee kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

   Verplichte betaling
   De gemeente legt de afvalstoffenheffing op aan alle gebruikers van percelen (woningen) waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Iedereen is verplicht om het vastrecht van de afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

   De aanslag voor het vastrecht ontvangt u aan het begin van het jaar. De ledigingen worden achteraf per halfjaar aan u in rekening gebracht. Over het eerste halfjaar ontvangt u in juli van dat jaar de aanslag en over het tweede halfjaar ontvangt u de aanslag eind januari van het volgende jaar. Als het aanslagbedrag lager is dan € 100,00 dient u de aanslag in één keer te betalen. De termijn vervalt één maand na de dagtekening.  De betaaltermijn vindt u terug op het aanslagbiljet. Als u toestemming heeft verleend tot automatische incasso, wordt uw aanslagbedrag in één keer geïnd één maand na de dagtekening.

 • Baatbelasting
  • Bent u eigenaar van een woning of een bedrijf en hebt u voordeel van het realiseren van een nieuwe of betere, gemeentelijke voorziening, dan kan de gemeente u baatbelasting opleggen. De gemeente Waalwijk kent momenteel geen baatbelasting.

 • Belastingen, kopie aanslag
  • U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen. Bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent.

   Wilt u uw kopie aanslag inzien? Dit kunt u als inwoner eenvoudig doen via het belastingloket.

   Lukt dat niet?

   Bel ons dan eerst op telefoonnummer 0416-683456. Dan zenden wij u een kopie per post toe. Wilt u een digitale kopie per mail ontvangen? Dan kunt u deze opvragen via Zivver. Op die manier kunnen we de persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie die op de aanslag staan veilig naar u mailen.

   Heeft u een Zivver-account? Dan kun u daar gebruik van maken. Heeft u geen Zivver-account? Maak dan gebruik van de Zivver Conversatiestarter om een beveiligde verbinding naar deze mailbox tot stand te brengen.

   Voor meer over Zivver, kijk op www.zivver.nl

   Stuur een beveiligde e-mail

   Aan een kopie aanslag zijn kosten verbonden. Bewaar uw aanslag dus goed.

 • Forensenbelasting
  • De gemeente Waalwijk kan u forensenbelasting opleggen als u een tweede woning/stacaravan in onze gemeente hebt. Houdt u (als natuurlijk persoon) deze woning/stacaravan meer dan 90 dagen per jaar voor uzelf beschikbaar en is deze woning/stacaravan gemeubileerd, dan moet u forensenbelasting betalen. U hebt namelijk voordeel van de voorzieningen van de gemeente waar uw tweede woning of stacaravan staat.

 • Hondenbelasting
  • Heeft u één of meer honden? Dan moet u jaarlijks hondenbelasting betalen aan de gemeente.

   Gaat u één of meer honden houden? Dan moet u dit binnen 14 dagen melden aan de gemeente. Op grond van uw informatie ontvangt u vervolgens eens per jaar een aanslag hondenbelasting. Op het aanslagbiljet staat binnen welke termijn u moet betalen. Voor een politiehond, SOHO-hond of blindengeleidehond hoeft u geen belasting te betalen.

   Meldt u uw hond(en) niet aan? De gemeente kan u dan achteraf alsnog aanslaan naar aanleiding van een onderzoek door een hondencontroleur. Verder bestaat de mogelijkheid dat de gemeente misgelopen rente heft bovenop de aanslag. Zorg dus dat u uw hond(en) altijd aanmeldt bij de gemeente.

   Hond aanmelden online

   Als de hond komt te overlijden, dan dient dit ook doorgegeven te worden aan de gemeente Waalwijk. Doet u dit niet, dan wordt u in het nieuwe jaar aangeslagen voor de hond. U kunt de hond afmelden via onderstaande knop.

   Hond afmelden online

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

   U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

   Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.

   De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag
  • U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). Deze kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij het verkopen van uw woning.

   Dit kunt u als burger eenvoudig doen via het belastingloket

   Lukt dat niet?

   Bel ons dan eerst op telefoonnummer 0416-683456. Dan zenden wij u een kopie digitaal of per post toe.

   Bent u de aanslag kwijt en kunt u deze niet via internet opvragen, dan kunt u telefonisch of per mail een nieuw exemplaar opvragen. Aan een kopie aanslag zijn kosten verbonden. Bewaar uw aanslag dus goed.

 • Rioolheffing
  • Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan moet u hier rioolheffing voor betalen. Met dit geld bekostigt de gemeente de inzameling en transport van afvalwater en de inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

   De gemeente Waalwijk legt rioolheffing op aan de eigenaar en de gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte