Klachten over optreden gemeentelijke medewerkers

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bezwaar maken
  • De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of uw vereniging krijgt geen subsidie van de gemeente.

   Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift). De gemeente moet dan nog een keer kijken naar het besluit en een tweede besluit nemen (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank.

   U kunt bezwaar maken met een brief. Ook kan dat gelijk online:

   Bezwaar maken

 • Klacht indienen
  • Als u ontevreden bent over een gedraging van een medewerker of bestuurder van de gemeente, kunt u daarover een klacht indienen bij het verantwoordelijke bestuursorgaan (Als u niet weet welk orgaan verantwoordelijk is, richt dan uw klacht aan het College van burgemeester en wethouders: uw klacht wordt altijd doorgestuurd naar het juiste orgaan). Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Klachtenregeling Waalwijk zijn van toepassing.

   U moet altijd eerst bij de gemeente zelf een klacht indienen.

   Als u erover denkt om een klacht in te dienen, is het verstandig eerst even telefonisch contact op te nemen met één van de klachtencoördinatoren van de gemeente. Deze kan u verder helpen, en wellicht kan uw klacht snel en simpel op informele wijze worden opgelost.

   U kunt zelf een brief sturen naar de gemeente of gebruik maken van ons formulier.

   Klacht online indienen

   Voorbeelden van gedragingen waar u een klacht over kunt indienen zijn:
   • geen antwoord krijgen op een vraag.
   • niet teruggebeld worden.
   • onbehoorlijk behandeld worden.

   U kunt geen klacht indienen over:
   • de inhoud van een besluit: hiertegen kunt u wel bezwaar maken (zie bezwaar en beroep). 
   • de toestand van de weg, defecte lantaarnpalen, etc. Kijk voor informatie over dit soort zaken hier
   • schade die u heeft geleden door het handelen of nalaten van (een medewerker van) de gemeente: hiervoor kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

   Als u niet tevreden bent over het antwoord over uw klacht, kunt u dit voorleggen aan de Ombudscommissie Waalwijk.