Klachten over gemeentelijke groenvoorziening

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Boom kappen
  • U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor het kappen van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

   Wilt u een boom in een bestaand bos kappen, dan moet u dit altijd melden.

 • Dood dier opruimen
  • Dode dieren (met uitzondering van ree, wild zwijn, hert, das of vos):

   Ziet u dode dieren langs de weg of in het water, dan kunt u dit melden bij de gemeente via 0416-683 456 of maak digitaal een melding. De kadavers worden dan verwijderd door de gemeente of een andere verantwoordelijke instantie. Uw dode huisdier hoeft u niet te melden. Onder het tabje "gang van zaken" kunt u hier meer over lezen.
    

   Aanrijding van wild of vinden van dood wild:

   Voor een aanrijding van wild of het vinden van dood wild zoals een ree, wild zwijn, hert, das of vos gelden echter andere regels. Hier onder kunt u lezen wat u zo'n geval moet doen:

   • Let op uw eigen veiligheid!
   • Bel direct de politie 0900-8844
   • Ook als het dier niet op zijn plaats blijft liggen
   • Geef de plaats van de aanrijding zo precies mogelijk door ( hectometer paaltje, huisnummer, tussen kruisende wegen)
   • Blijft wachten tot politie of faunabeheerder ter plaatse is.

   Als er een aanrijding heeft plaatsgevonden, dan roept de meldkamer van de politie een daarvoor beschikbare faunabeheerder op. Deze vakkundige mensen zijn aangesloten of geaccrediteerd door de SWN.

 • Melding woon- en leefomgeving
  • Is de openbare weg of een andere openbare plek in de gemeente volgens u ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en verzoeken om deze plek schoon te maken.