Inzameling van huishoudelijk afval

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afval, glas
  • U kunt glas, zoals groente- en jampotjes, wijn- en frisdrankflessen en verpakkingen van cosmetica zoals parfumflesjes inleveren bij één van de glasbakken. Doe dit tussen 8.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds, zo voorkomt u geluidsoverlast. U hoeft de potjes en flessen niet schoon te spoelen. Ook de deksel of dop mag u erop laten zitten.

   Mijn Afvalwijzer
   Informatie over wat wel en wat niet in de glasbak mag vindt u in Mijn Afvalwijzer

   Locaties glasbakken

   Waalwijk

   Berkenlaan

   Bloemenoordplein

   Burgemeester Smeelelaan (t.o. De Galgenwiel)

   Burgemeester Teijssenlaan

   Burgemeester Verwielstraat (Nettorama)

   De Els Winkelcentrum Noord

   De Els Winkelcentrum Zuid (Albert Heijn)

   Groen van Prinstererlaan / Mr. Goeman borgesiusstraat

   Grotestraat (Jumbo)

   Loeffstraat

   Milieustraat Waalwijk (Weteringweg)

   Oranjeplein

   Reigerbosweg (PLUS)

   Tweede Zeine / Steve Bikostraat

   Vredesplein (Antoniushof)

   Zomerdijk (Haven-Noord)

   Sprang-Capelle

   Bolderik (achter de Plus)

   Milieustraat Sprang-Capelle (Dullaertweg)

   Kerkstraat / Burg. Meijerstraat

   Nieuwevaart / Poolsestraat

   Schoolstraat / Wendelnesseweg

   Van Duinstraat (Jumbo)

   Waspik

   Dorpsplein (bij de Aldi)

   Haverkamp

   Kerkstraat (PLUS)

   Schoutstraat

 • Afval, grofvuil
  • Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat te groot en te zwaar is om in een huisvuilzak of -container aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan oude meubels of vloerbedekking.

   U kunt uw grof huisvuil afgeven bij het afvalinzamelstation (ook wel milieustraat genoemd). Wilt u dat de gemeente uw grof huisvuil komt ophalen? Regel het direct online of maak uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende inzameldatum een afspraak via ons KCC (tel. 0416-683456). Het ophalen gebeurt op wisselende data op vrijdag, met uitzondering van de maand augustus.

   Matrassen halen wij NIET op. Deze kunt u zelf afgeven bij het afvalinzamelstation in de daarvoor bedoelde rekken (tarief restafval).

   Grof huisvuil ophalen online aanvragen

   Ophaaldata

   2020: 24-1 / 21-2 / 20-3 / 17-4 / 15-5 / 12-6 / 10-7 / 4-9 / 2-10 / 30-10 / 27-11. 

   Kijkt u voor meer belangrijke informatie bij het kopje 'voorwaarden'.

 • Afval, huishoudelijk afval
  • U kunt uw huishoudelijk afval (afwisselend rest- en gft-afval) op de containerverzamelplaats/clusterplaats zetten in een door de gemeente geleverde afvalbak. Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staan de inzameldata vermeld. Hoogbouw bewoners kunnen op ieder moment hun afval deponeren in de gemeenschappelijke container nabij het complex.

   Bewoners in het buitengebied en hoogbouw worden niet voorzien van een gft-container.

   Afval scheiden

   Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat u groenafval (groente-, fruit-, en tuinafval) in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval. Ook de afvalstromen plastic verpakkingsafval en oud papier worden maandelijks huis-aan-huis ingezameld. Indien u het afval goed scheidt zult u merken dat u meer plastic afval heeft dan restafval. Om die reden is er voor gekozen om uw huishoudelijk afval nog maar één keer in de 4 weken op te halen, en plastic afval één keer per 2 weken.

   Voor grote gezinnen is het mogelijk om éénmalig een extra grijze container van 240 liter aan te vragen, indien het niet haalbaar is als het restafval maar één keer in de 4 weken opgehaald wordt. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u bij de publieksbalie in het stadhuis de kosten komen betalen en zal de container bij u afgeleverd worden.

   Afval storten 
   U kunt alleen vuil of afval aanbieden op de daarvoor aangewezen plaatsen bijvoorbeeld de milieustraten of via een erkende inzamelaar. Het op andere plaatsen storten van vuil of afval is verboden.

 • Afval, klein chemisch afval
  • Klein gevaarlijk afval (ook wel klein chemisch afval genoemd) kunt u inleveren bij de Milieustraat Waalwijk (Weteringweg 29). Ook op andere plekken kunt u uw klein gevaarlijk afval inleveren, bijvoorbeeld batterijen bij supermarkten en bouwmarkten, injectienaalden en medicijnen bij de apotheek.

   Mijn Afvalwijzer
   Informatie over wat bij het klein chemisch afval hoort vindt u in Mijn Afvalwijzer.

 • Afval, plastic, blik en drinkpakken
  • PMD: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons

   Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken, te leven, te ondernemen en te verblijven. Dat willen we graag zo houden en versterken. We willen duurzaam vooruit. We werken dan ook samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een schone, groene en duurzame stad. Goede afvalscheiding draagt hieraan bij. Afval is namelijk geen afval, maar een waardevolle grondstof. Van gescheiden grondstoffen kunnen nieuwe producten worden gemaakt.

   Van afval naar grondstof

   Onder PMD verstaan we: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons. Het scheiden hiervan gaat steeds beter. Door het goed scheiden ontvangt de gemeente een vergoeding van de eindverwerker. Als het materiaal niet goed wordt gescheiden, kan het niet worden gerecycled en moeten we betalen voor het verwerken van het afval. Dit merkt u uiteindelijk ook positief of negatief in uw portemonnee via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. In deze folder ziet u wat er in de speciale PMD-afvalzak mag en hoe u uw afvalzakken aanbiedt. Heeft u buren die geen Nederlands kunnen lezen? Hieronder vindt u de folders vertaald naar het Engels, Pools en Arabisch.

   Read this brochure in English

   Tutaj przeczytasz broszurę w wersji polskiej

   أقرأ هنا الكتيب باللغة العربية

   Twijfelt u of iets bij het PMD kan?

   Is het verpakkingsmateriaal? Is het gemaakt van plastic of blik of is het een drinkpak? Is het leeg? Drie keer ‘ja’? Dan mag het bij het PMD. Ergens ‘nee’? Dan is het géén PMD. Onder het tabje Tips ziet u voorbeelden van wat wel en niet in de PMD afvalzak mag.

 • Afvalpas ondergrondse afvalcontainer
  • In Waalwijk wordt voor de inzameling van huishoudeljk restafval bij een aantal appartementencomplexen gebruik gemaakt van een ondergrondse afvalcontainer.

   De afvalcontainer is door gebruikers te openen met een speciale afvalpas.

   Spelregels

   • de ondergrondse container is alléén voor huishoudelijk restafval;
   • huishoudelijk restafval aanbieden in een afgesloten (afval)zak;
   • één (afval)zak per keer in de inworptrommel;
   • zorg dat er niks tussen de deksel komt te zitten (dus afvalzak met sluitkoord ondersteboven aanbieden);
   • sluit de inwerpopening na elke aanbieding;
   • plaats geen afval, oud papier en/of PMD-afval (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen/blikjes en Drankkartons) naast of tegen de inwerpzuil;
   • oud papier en PMD-afval op de juiste inzameldag voor 7:30 uur aanbieden op het gras of de tegels naast de container;
   • bel bij storing naar het meldpunt van de gemeente op 0416 683 456 en neem uw afval mee terug of bied uw afval bij een andere ondergrondse container aan;
   • om geluidsoverlast te voorkomen is het niet gewenst de afvalcontainers tussen 22:00 en 07:00 uur te gebruiken.
   • Wilt u weten waar alle ondergrondse containers staan? Kijk dan op deze plattegrond.

   Bent u uw afvalpas verloren of is uw afvalpas kapot dan kunt u tegen betaling een nieuwe afvalpas aanvragen.
   Zodra wij uw aanvraag hebben verwerkt sturen wij de afvalpas naar u op.

   Nieuwe afvalpas online aanvragen
    

 • Afvalstoffenheffing
  • U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing in Waalwijk wordt opgebouwd op basis van de Diftar methodiek. Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt iedereen, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart". Het doel van Diftar is het restafval te beperken en de kosten eerlijk te verdelen. Naarmate minder afval wordt aangeboden, wordt ook minder betaald. Diftar is een systeem waarbij de burger een deel van de afvalstoffenheffing betaalt gerelateerd aan het aantal aangeboden kilo's afval. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing dan kunt u bezwaar maken.

   Doel
   De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Hiermee kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

   Verplichte betaling
   De gemeente legt de afvalstoffenheffing op aan alle gebruikers van percelen (woningen) waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Iedereen is verplicht om het vastrecht van de afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

   De aanslag voor het vastrecht ontvangt u aan het begin van het jaar. De ledigingen worden achteraf per halfjaar aan u in rekening gebracht. Over het eerste halfjaar ontvangt u in juli van dat jaar de aanslag en over het tweede halfjaar ontvangt u de aanslag eind januari van het volgende jaar. De aanslagen met de ledigingen dient u in één keer te betalen. De termijn vervalt één maand na de dagtekening.  Als u toestemming heeft verleend tot automatische incasso, wordt uw aanslagbedrag in één keer geïnd één maand na de dagtekening.
    

 • AfvalWijzer App
  • In de AfvalWijzer app kunt u uw persoonlijke digitale afvalkalender bekijken. Ook kunt u een waarschuwingsbericht instellen; u krijgt dan tijdig een signaal wanneer welk afval wordt opgehaald.

   Bovendien worden gebruikers van de app met een extra melding op de hoogte gebracht als er tijdelijke veranderingen in de ophaalroute zijn. Bijvoorbeeld bij uitval van een vuilniswagen, door gladheid of als de ophaaldag wijzigt. Verder vindt u algemene informatie over (het inzamelen van) afval in de gemeente. Met de app is deze informatie 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar, persoonlijk en actueel.

    

   Als u niet beschikt over een smartphone of tablet maar wel over PC of laptop, dan kunt u gebruiken maken van de internet website www.mijnafvalwijzer.nl.

 • Container medisch afval
  • Als u door ziekte veel medisch afval heeft, bijvoorbeeld als gevolg van incontinentie problemen, nierdialyse aan huis of stomapatiënt bent kunt u een extra afvalcontainer aanvragen en een tegemoetkoming inzake de afvalstoffenheffing.

 • Containers
  • U krijgt twee containers in bruikleen van de gemeente. Een grijze container voor het restafval en een groene container voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT).

   Nieuwbouw

   Bewoners van nieuwbouwprojecten kunnen deze via het online formulier aanvragen of contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 0416-683456, wanneer zij de grijze en groene container kunnen gebruiken op hun nieuwe adres. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u als bewoner op het nieuwe adres staat ingeschreven.

   De containers worden dan binnen enkele dagen bij de voordeur afgeleverd en u hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

   Containers voor nieuwbouw aanvragen

   Container omwisselen

   Bent u verhuisd en wilt u een grotere container? Binnen een maand na inschrijving bij de gemeente kunt u eventueel een kleine grijze container (140 l.) gratis omruilen naar een reguliere grote grijze container van 240 l. Woont u langer op uw (nieuwe) adres, dan betaalt u voor het omwisselen van de container.

   Container omwisselen online aanvragen

   Container omwisselen online aanvragen (na verhuizing)

   Extra grijze container aanvragen

   Grote gezinnen kunnen een extra grijze container van 240 liter aanvragen. Als u de kosten betaald heeft, wordt de container bij u afgeleverd.

   Extra grijze container online aanvragen

 • Milieustraat
  • De gemeente Waalwijk heeft twee afvalinzamelstations of ‘milieustraten’. Hier kunt u als particulier huishoudelijk afval inleveren. Als u het afval gescheiden aanlevert, is een aantal afvalsoorten gratis. Check het op de Afvalwijzer.

   Direct naar de AfvalWijzer

   Adres en openingstijden

   Milieustraat Waalwijk

   Adres: Weteringweg 29, Waalwijk
   Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
   Zaterdag: 9.00 - 15.00 uur
   Op zon- en feestdagen gesloten.
   U kunt hier aanbieden: restafval, hout, puin, metaal, papier en karton, asbest, witgoed, bruingoed, kca, (vlak)glas, textiel, blik, snoeiafval/gras/grasafval, autobanden en PMD.

   Let op: Afval dat u moet betalen kunt u alleen per auto afvoeren! Niet te voet of per fiets!

   Milieustraat Sprang-Capelle

   Dullaertweg, Sprang-Capelle
   Zaterdag: 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
   Op feestdagen gesloten.
   U kunt hier aanbieden: snoeihout, papier, verpakkingsglas en schone grond.