Inzameling van huishoudelijk afval

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afval, huishoudelijk afval
  • U kunt uw huishoudelijk afval (afwisselend rest- en gft-afval) op de containerverzamelplaats/clusterplaats zetten in een door de gemeente geleverde afvalbak. Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staan de inzameldata vermeld. Hoogbouw bewoners kunnen op ieder moment hun afval deponeren in de gemeenschappelijke container nabij het complex.

   Bewoners in het buitengebied en hoogbouw worden niet voorzien van een gft-container.

   Afval scheiden

   Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat u groenafval (groente-, fruit-, en tuinafval) in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval. Ook de afvalstromen plastic verpakkingsafval en oud papier worden maandelijks huis-aan-huis ingezameld. Indien u het afval goed scheidt zult u merken dat u meer plastic afval heeft dan restafval. Om die reden is er voor gekozen om uw huishoudelijk afval nog maar één keer in de 4 weken op te halen, en plastic afval één keer per 2 weken.

   Voor grote gezinnen is het mogelijk om éénmalig een extra grijze container van 240 liter aan te vragen, indien het niet haalbaar is als het restafval maar één keer in de 4 weken opgehaald wordt. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u bij de publieksbalie in het stadhuis de kosten komen betalen en zal de container bij u afgeleverd worden.

   Afval storten 
   U kunt alleen vuil of afval aanbieden op de daarvoor aangewezen plaatsen bijvoorbeeld de milieustraten of via een erkende inzamelaar. Het op andere plaatsen storten van vuil of afval is verboden.

 • Afval, klein chemisch afval
  • Klein gevaarlijk afval (ook wel klein chemisch afval genoemd) kunt u inleveren bij de Milieustraat Waalwijk (Weteringweg 29). Ook op andere plekken kunt u uw klein gevaarlijk afval inleveren, bijvoorbeeld batterijen bij supermarkten en bouwmarkten, injectienaalden en medicijnen bij de apotheek.

   Mijn Afvalwijzer
   Informatie over wat bij het klein chemisch afval hoort vindt u in Mijn Afvalwijzer.

 • Afvalpas
  • In de gemeente Waalwijk wordt voor de inzameling van huishoudelijk restafval bij een aantal appartementencomplexen gebruik gemaakt van een ondergrondse afvalcontainer. De afvalcontainer is door gebruikers te openen met een speciale afvalpas.

   Bent u uw afvalpas verloren of is uw afvalpas kapot? Dan kunt u tegen betaling een nieuwe afvalpas aanvragen. Zodra wij uw aanvraag hebben verwerkt sturen wij de afvalpas naar u op.

   Nieuwe afvalpas online aanvragen

   Wilt u weten waar alle ondergrondse containers staan? Kijk dan op deze plattegrond.

 • Afvalstoffenheffing
  • U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing in Waalwijk wordt opgebouwd op basis van de Diftar methodiek. Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt iedereen, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart". Het doel van Diftar is het restafval te beperken en de kosten eerlijk te verdelen. Naarmate minder afval wordt aangeboden, wordt ook minder betaald. Diftar is een systeem waarbij de burger een deel van de afvalstoffenheffing betaalt gerelateerd aan het aantal aangeboden kilo's afval. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing dan kunt u bezwaar maken.

   Doel
   De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Hiermee kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

   Verplichte betaling
   De gemeente legt de afvalstoffenheffing op aan alle gebruikers van percelen (woningen) waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Iedereen is verplicht om het vastrecht van de afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

   De aanslag voor het vastrecht ontvangt u aan het begin van het jaar. De ledigingen worden achteraf per halfjaar aan u in rekening gebracht. Over het eerste halfjaar ontvangt u in juli van dat jaar de aanslag en over het tweede halfjaar ontvangt u de aanslag eind januari van het volgende jaar. Als het aanslagbedrag lager is dan € 100,00 dient u de aanslag in één keer te betalen. De termijn vervalt één maand na de dagtekening.  De betaaltermijn vindt u terug op het aanslagbiljet. Als u toestemming heeft verleend tot automatische incasso, wordt uw aanslagbedrag in één keer geïnd één maand na de dagtekening.

 • AfvalWijzer
  • Mijn AfvalWijzer

   Wilt u weten wanneer uw afval wordt opgehaald? In de AfvalWijzer bekijkt u uw persoonlijke digitale afvalkalender. Ook kunt u een waarschuwingsbericht instellen; u krijgt dan tijdig een signaal wanneer welk afval wordt opgehaald. Daarnaast vindt u hier een overzicht van alle inzamellocaties en meer informatie over het scheiden en inleveren van uw afval.

   U kunt de digitale kalender online bekijken op www.mijnafvalwijzer.nl door in te loggen met uw postcode en huisnummer. Hier kunt u ook een jaaroverzicht downloaden. Deze kunt u eventueel uitprinten en thuis op een handige plek ophangen.

   Ook kunt u de AfvalWijzer app downloaden op uw smartphone of tablet.

   AfvafWijzer app

   Met deze app kunnen we u sneller informeren als er (tijdelijke) wijzigingen zijn. Bijvoorbeeld in een ophaalroute of bij uitval van een vuilniswagen door gladheid. Daarnaast vindt u een plattegrond met daarop alle glas-, textiel-, en luiercontainers. Ook vindt u in de app een afvalscheidingswijzer en een ‘afval ABC’. Zo ziet u gemakkelijk waar alle afvalsoorten thuishoren. Als u twijfelt over bij welk afval een product thuishoort, zoekt u het op in het afval ABC. Handig als u het even niet (meer) weet!

   Downloaden

   Download de gratis app via de App Store van Apple of via de Google Play store. De app herkent u aan het groene logo met witte container

   Download de Afvalwijzer App in de App Store Download de Afvalwijzer App in de Google Playstore

 • Container medisch afval
  • Als u door ziekte veel medisch afval heeft, bijvoorbeeld als gevolg van incontinentie problemen, nierdialyse aan huis of stomapatiënt bent kunt u een extra afvalcontainer aanvragen en een tegemoetkoming inzake de afvalstoffenheffing.

 • Containers
  • U krijgt twee containers in bruikleen van de gemeente:

   • een grijze voor het restafval;
   • een groene voor het groente-, fruit- en tuinafval (gft).

   Wilt u een (grotere) container aanvragen? Dat kan via de oranje knoppen hieronder. Kies de knop die bij uw situatie past. Kijk voor eventuele kosten onderaan deze pagina.

   Woont u in een nieuwbouwproject?

   Dan kunt u deze containers op twee manieren aanvragen:

   • Het online formulier via de knop hieronder;
   • Het klantcontactcentrum via 0416-683456.

   Let erop dat u op het nieuwe adres staat ingeschreven. We leveren de containers dan binnen een paar dagen bij de voordeur af. U hoeft hier niet voor thuis te blijven.

   Containers voor nieuwbouw aanvragen

   Wilt u een grotere container?

   Bent u verhuisd naar de gemeente Waalwijk en wilt u een grotere container? Wij kunnen uw kleine grijze container (140 liter) gratis omruilen voor een grotere (240 liter). Vul het online formulier in via de knop hieronder. Dit is gratis binnen een maand na inschrijving bij de gemeente.

   Container omwisselen online aanvragen (binnen één maand na verhuizing)

   Woont u al langer op uw (nieuwe) adres? Dan betaalt u voor het omwisselen naar een grotere container (240 liter). Vul het online formulier in via de knop hieronder om het te regelen.

   Let op: is uw container vies of kapot?

   • Vies: maak deze zelf schoon of laat het doen door een bedrijf.
   • Kapot: meld het ons via 'contact'.

   Container omwisselen online aanvragen

   Extra grijze container aanvragen

   Een groot huishouden kan een extra grijze container van 240 liter aanvragen. Hier betaalt u voor. We leveren deze extra container dan bij u thuis af. Vul het online formulier in via de knop hieronder om het te regelen.

   Extra grijze container online aanvragen

 • Grofvuil
  • Wat is het?

   Al het huishoudelijk restafval dat niet in de restcontainer past. Dit kunnen meubels, bedden, planken en vloerbedekking zijn. Het gaat hierbij om kapotte spullen.

   Wat is het niet?

   Bruikbare huisraad hoort niet bij het grofvuil, maar bij de kringloop. Kringloopbedrijf Twiddus haalt dit gratis bij u op. Ook matrassen halen wij NIET op. Deze kunt u zelf afgeven bij de milieustraat in de daarvoor bedoelde rekken (tarief restafval).

   Spullen die niet tot de categorie grof huishoudelijk afval behoren zijn onder andere: matrassen, schroot/oud ijzer, WEB-afval (wit en bruingoed, zoals tv, koelkast, radio, oven, afzuigkap), Klein Chemisch Afval, glas, puin, asbest, asbestverdachtplaatmateriaal, C-hout, schuttingpanelen, dakleer en verpakkingsmateriaal en ander verbouwings- en sloopafval..

   Waar kan het heen?

   Uw grof huishoudelijk afval kunt u naar de milieustraat brengen of het laten ophalen. Aan het ophalen van grofvuil zijn kosten verbonden. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken via 0416 683 456. Doe dit uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende inzameldatum. Het grofvuil wordt eenmaal per vier weken op afroep opgehaald (met uitzondering van de maand augustus).

   Grof huisvuil ophalen online aanvragen

   Ophaaldata

   20​22: 21-01 / 18-02 / 18-03 / 15-04 / 13-05 / 10-06 / 08-07 / 02-09 / 30-09 / 28-10 / 25-11 / 23-12
   Uitzondering: augustus (zomervakantie) niet!

   20​21:  24-12


   Minimaal 3 dagen van te voren aanmelden.

   Kijkt u voor meer belangrijke informatie bij het kopje 'voorwaarden'.

   Wat gebeurt ermee?

   Grof huishoudelijk afval wordt voordat het de verbrandingsoven in gaat gescheiden van metalen. Goederen die geschikt zijn voor een tweede leven kunnen daarom beter naar de kringloopwinkel gebracht worden.

 • Luiers
  • Wat is het?

   • Babyluiers
   • Billendoekjes
   • Incontinentiemateriaal

   Wat is het niet?

   • Maandverband
   • (Latex)handschoenen
   • Zalfpotjes
   • Tubes
   • Medicijnverpakkingen
   • Onderleggers
   • Stoma
   • Washandjes

   Wat gebeurt ermee?

   Sinds 1 januari 2019 worden de luiers die we inzamelen, duurzaam verwerkt in de recyclingsfabriek van de ARN. Zij halen het plastic uit het luierafval, zodat dit kan worden hergebruikt. Het organische materiaal wordt vergist, waarbij biogas vrijkomt. Hier kunnen bussen bijvoorbeeld duurzaam op rijden. Daarom is het noodzakelijk dat de luiers door u in de speciale doorzichtige luierzakken worden aangeboden. Andere zakken zijn voor onze verwerker niet handig, omdat zij dan niet weten of er luiers in zitten. Wij verstrekken deze luierzakken bij verschillende supermarkten, de milieustraat en het stadhuis. Afhaalpunten vindt u hieronder. Helpt u mee?

 • Milieustraat
  • De gemeente Waalwijk heeft twee ‘milieustraten’. Hier kunt u als particulier diverse soorten huishoudelijk afval inleveren. In feite is het een park van containers. Vanaf een bordes of vlakke vloer kunt u het afval in de container of het stortvak achterlaten. Er zijn altijd deskundige mensen aanwezig die toezicht houden en u eventueel kunnen helpen. Als u het afval gescheiden aanlevert, is een aantal afvalsoorten gratis. Lees bij het tabje kosten wat u gratis in kunt leveren en waarvoor u moet betalen. 

   Adres en openingstijden

   Milieustraat Waalwijk
   Adres: Weteringweg 29, Waalwijk
   Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
   Zaterdag: 9.00 - 15.00 uur
   Op zon- en feestdagen gesloten.

   U kunt hier gratis aanbieden: metaal, papier en karton, asbest (met gekochte verpakking bij Boerenbond), witgoed, bruingoed, kca, (vlak)glas, textiel, blik, snoeiafval/blad/grasafval, autobanden, schone grond, luiers, en PMD.
   U kunt hier tegen betaling aanbieden: restafval, hout, puin, gft, dakbedekkingsmateriaal, matrassen, tractorband, vrachtwagenband en autobanden met velg.

   Let op: Afval dat u moet betalen kunt u alleen per auto afvoeren. Niet te voet of per fiets. Hier kunt u alleen met pin betalen. Als u uw pinpas bent vergeten, ontvangt u een factuur. Hiervoor rekenen wij € 10,00 administratiekosten. U kunt ook dezelfde dag terugkomen om te betalen, dan betaalt u geen administratiekosten.

   Milieustraat Sprang-Capelle
   Dullaertweg, Sprang-Capelle
   Zaterdag: 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
   Op feestdagen gesloten.

   U kunt hier aanbieden: snoeihout, papier, verpakkingsglas en schone grond.

   Coronamaatregelen milieustraat

   We krijgen het coronavirus alleen onder controle als iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM houdt. Voor de milieustraat vragen we inwoners daarom rekening te houden met het volgende:

   • Blijf thuis bij klachten als hoesten, niesen, keelpijn, verkoudheid of koorts.
   • Is het echt noodzakelijk dat het afval nú weggebracht moet worden of kan het toch wel even blijven staan?
   • Kom geen spullen brengen die we ophalen (zoals PMD en papier) of die in de wijk in een container kunnen (zoals luiers en glas).
   • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot medewerkers en andere bezoekers.
   • Niet meer dan één persoon uitstappen (m.u.v. zware dingen).
   • Volg aanwijzingen van medewerkers op.
   • Kom niet vóór openingstijd (maandag t/m vrijdag 13.00 uur en zaterdag 9.00 uur). 

   Het kan drukker zijn op de milieustraat dan u gewend bent. We willen voorkomen dat er onvoldoende ruimte is om elkaar 1,5 meter ruimte te kunnen geven. Bij té grote drukte laten we minder auto’s tegelijk naar binnen. Daardoor kan het lang duren voor u de milieustraat op mag. We vragen u daarom niet naar de milieustraat te komen en dit op een later moment te doen. Volg de borden en instructies richting de milieustraat. Zo zorgen we er samen voor dat we het verkeer niet blokkeren. 

 • Restafval
  • Wat is het?

   Onder restafval wordt al het afval verstaan dat overblijft na het sorteren per afvalsoort. Onder andere de volgende afvalsoorten horen hier dus niet bij: GFT-afval, papier, glas, textiel, plastic verpakkingen, KGA, elektrische apparaten en zeker geen asbest!

   Ook mondkapjes, handschoenen en gebruikte tissues horen allemaal in het restafval, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.

   We noemen het restafval omdat het ongeschikt is voor hergebruik. Hoe beter we sorteren, hoe minder restafval we hebben, en hoe meer we kunnen recyclen.

   Waar kan het heen?

   U kunt uw restafval kwijt in de grijze container of bij hoogbouw in een (ondergrondse) verzamelcontainer waarvoor u een afvalpas nodig heeft.

   Wat gebeurt ermee?

   Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens waarbij er energie wordt gewonnen in de vorm van warmte en elektriciteit.