Inzameling van huishoudelijk afval voor het goede doel

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afval, huishoudelijk afval
  • U kunt uw huishoudelijk afval (afwisselend rest- en gft-afval) op de containerverzamelplaats/clusterplaats zetten in een door de gemeente geleverde afvalbak. Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staan de inzameldata vermeld. Hoogbouw bewoners kunnen op ieder moment hun afval deponeren in de gemeenschappelijke container nabij het complex.

   Bewoners in het buitengebied en hoogbouw worden niet voorzien van een gft-container.

   Afval scheiden

   Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat u groenafval (groente-, fruit-, en tuinafval) in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval. Ook de afvalstromen plastic verpakkingsafval en oud papier worden maandelijks huis-aan-huis ingezameld. Indien u het afval goed scheidt zult u merken dat u meer plastic afval heeft dan restafval. Om die reden is er voor gekozen om uw huishoudelijk afval nog maar één keer in de 4 weken op te halen, en plastic afval één keer per 2 weken.

   Voor grote gezinnen is het mogelijk om éénmalig een extra grijze container van 240 liter aan te vragen, indien het niet haalbaar is als het restafval maar één keer in de 4 weken opgehaald wordt. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u bij de publieksbalie in het stadhuis de kosten komen betalen en zal de container bij u afgeleverd worden.

   Afval storten 
   U kunt alleen vuil of afval aanbieden op de daarvoor aangewezen plaatsen bijvoorbeeld de milieustraten of via een erkende inzamelaar. Het op andere plaatsen storten van vuil of afval is verboden.

 • Afval, oud papier
  • In onze gemeente halen de meeste verenigingen eens in de vier weken het oud papier (papier en karton) op. De ophaaldata vindt u in de AfvalWijzer app of via www.mijnafvalwijzer.nl

   Om het oud papier en karton zo goed mogelijk te kunnen inzamelen, vragen wij uw aandacht voor de manier waarop u dit afval aanbiedt.

   Aanbiedregels

   - Zet oud papier en karton verpakt in dozen of gebundeld op de containerverzamelplaats. Door de pakketten te bundelen, kunnen vrijwilligers het oud papier makkelijker inzamelen. Hiermee voorkomt u ook dat het papier wegwaait en houd u uw wijk schoon.

   - Zorg ervoor dat u dozen en papierbundels niet te zwaar en te groot maakt. Hiermee maakt u het tilwerk voor de vrijwilligers lichter. Bundels zwaarder dan 20 kilo zijn te zwaar en kunnen ze niet meenemen.

   - Zet oud papier niet te vroeg buiten als het regent. Nat papier is minder goed herbruikbaar. Op doordeweekse dagen halen verenigingen het papier vanaf 18:00 uur op. Op zaterdag vanaf 8:30 uur.  

 • Inzameling van huishoudelijk textiel
  • U kunt uw textiel inleveren via de textielcontainers die verspreid staan in de gemeente. Als u kleren en textiel inlevert, stop dit dan in een gesloten zak zodat het niet nat of vuil wordt. Let er op dat de zak door de opening van de container past. 
    
   Mijn Afvalwijzer
   Meer informatie over het aanbieden van textiel vindt u in Mijn Afvalwijzer.

   Locaties textielcontainers

   • Waalwijk
   • Beethovenlaan (bij buurthuis Zanddonk)
   • Berkenlaan (bij de glasbak)
   • De Els Winkelcentrum (Albert Heijn)
   • Dr. Ringerstraat (t.o. Ducdalf)
   • Milieustraat Waalwijk (Weteringweg)
   • Mr. Goeman Borgesiusstraat (bij de Lidl)

    

   Sprang-Capelle

   • Bolderik (achter de Plus)
   • Kerkstraat / Burg. Meijerstraat

    

   Waspik

   • Dorpsplein (bij de Aldi)
 • Kleding inzamelen
  • Wilt u textiel inzamelen voor een goed doel? De gemeente wijst personen of instanties aan die huishoudelijke afvalstoffen als oud papier, textiel en metalen afzonderlijk mogen inzamelen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een vergunning aan te vragen.

   Voor de komende jaren is de inzameling van textiel echter exclusief gegund aan de WML. Er worden geen vergunningen verleend aan verenigingen e.d.