Inkomensvoorziening gedurende begeleiding naar betaald werken

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bijstand voor jongeren
  • Ben je tussen de 18 en 27 jaar en woon je niet bij een gezinslid van 27 jaar of ouder? Voordat je bijstand kunt aanvragen moet je eerst 4 weken zelf naar werk zoeken. Deze zoekperiode gaat in nadat je je bij Baanbrekers gemeld hebt voor bijstand. Heb je geen werk gevonden in die 4 weken, dan kun je daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

    

 • Bijstand, uitkering
  • Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

   Op de site van Baanbrekers is het mogelijk, door het maken van een afspraak, een meldingsgesprek in te plannen en dan wordt de procedure in gang gezet.

   Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand vindt u ook meer informatie over bijstand.

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)
  • Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden en heeft u een WW-uitkering ontvangen, dan hebt u mogelijk recht op een uitkering volgens de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Met deze bijstandsregeling krijgt u een inkomen op sociaalminimumniveau.

    

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
  • Bent u zelfstandige geweest en bent u nu op latere leeftijd werkloos, waardoor uw inkomen lager is dan het sociale minimum? U hebt dan recht op een uitkering volgens de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). U kunt de uitkering ook aanvragen als u binnenkort werkloos wordt.