Initiatieven ontplooien ten aanzien van politieke en maatschappelijke acties

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Collecte
  • Wilt u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen houden? U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente.

 • Demonstratie of protestactie houden
  • Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente.

 • Informatie opvragen (Wob-verzoek)
  • De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via folders, persberichten, informatie op de gemeentepagina in Weekblad Waalwijk of op de gemeentelijke website (www.waalwijk.nl). Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de door u gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. U kunt een Wob-verzoek indienen om aan de gemeente te vragen de door u gevraagde informatie openbaar te maken.
    

   WOB-verzoek online indienen