Hulp en ondersteuning bij scheiding of echtbreuk

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder
  • Ontvangt u een bijstandsuitkering van Baanbrekers dan kan Baanbrekers soms iemand anders verplichten de bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen. Er is dan sprake van ‘verhaal van bijstand’.

   Bijstand kan worden verhaald op je ouders als je jonger bent dan 21 jaar en bijstand krijgt. Bijstand kan ook worden verhaald op uw voormalig echtgenoot of echtgenote als u bijstand krijgt na de echtscheiding. 

    

 • Bijstand, uitkering
  • Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

   Op de site van Baanbrekers is het mogelijk, door het maken van een afspraak, een meldingsgesprek in te plannen en dan wordt de procedure in gang gezet.

   Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand vindt u ook meer informatie over bijstand.

 • Bijzondere bijstand
  • Staat u onverwacht voor bijzondere kosten en hebt u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij Baanbrekers, U kunt met hen contact opnemen via 0416-671000.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap
  • Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen:

   • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
   • Gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

   U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

   Huwelijk in het buitenland geregistreerd?

   Is uw huwelijk ook in een ander land geregistreerd? Dan moet u de echtscheiding ook in dit land laten registreren. Neem contact op met de betreffende ambassade hoe u dit kunt doen.

 • Gebruik achternaam veranderen
  • Als u getrouwd bent (geweest) of geregistreerd partner bent (geweest) kunt u bij het gebruik van uw achternaam kiezen voor:

   • alleen uw eigen naam
   • alleen de naam van uw partner
   • de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam
   • uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner

   De gemeente waar u woont kan dit voor u veranderen.

   Let op! Dit is niet hetzelfde als een wijziging van uw achternaam. Laat u uw achternaam officieel wijzigen? Dan verandert de achternaam die u bij geboorte, erkenning of adoptie hebt gekregen.

 • Ontkenning vaderschap door moeder
  • Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen als deze 2 punten van toepassing zijn:

   • Uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind.
   • U leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

   Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank.